Senior projectmanager

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Senior projectmanager
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 15-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           1-7-2021 16:00
Functiebeschrijving Functienaam: Senior projectmanager

De projectmanager draagt in samenwerking met de Business projectleider bij aan: het ontwerp, de realisatie en de implementatie van de technische oplossing voor een digitale aanvraag van de BBZ/IOAZ en organisatorische stappen voor implementatie met betrekking tot deze technische oplossing. De technische oplossing moet volledig in beheer gegeven zijn aan de beheersorganisatie.

Belangrijke delivery’s waar de projectmanager aan bijdraagt zijn:
– Een functioneel ontwerp voor het digitaliseren van de aanvraag BBZ/IOAZ & het digitale aanvraagformulier plaatsen op de website. De inhoud van het huidige formulier moet geactualiseerd worden en waar nodig verbeterd. Aangezien er verschillende doelgroepen zijn die elk specifieke eisen stellen aan het aanvraagformulier, zullen mogelijk meerdere formulieren gemaakt moeten worden. In ieder geval zal met een specifiek functioneel ontwerp per doelgroep gestart worden; –

Indien mogelijk realisatie van een (deels) geautomatiseerde afhandeling van aanvragen incl het verwerken van de aanvragen in Socrates en het versturen van beschikkingen. Een aantal beslissingen moeten hiervoor eerst ter besluitvorming voorgelegd worden i.v.m. geautomatiseerd toekennen;

– Implementatie en organisatorische stappen voor implementatie m.b.t. deze technische oplossing: testen, procesaanpassingen, opleiding, aansluiting op bestaande back office applicaties (gegevensuitwisseling/koppelingen);
– Borgen dat aanvragen worden verwerkt (Queing & Mailing functionaliteit) Een probleem met het digitale aanvraagformulier in de pre-Edison periode was dat aanvragen soms kwijtraakten. Dit moet met behulp van Queing & Mailing functionaliteit (zoals toegepast bij de nieuwe ALO) geborgd zijn;
– De technische oplossing moet volledig in beheer gegeven zijn aan de beheersorganisatie.

De projectmanager is verantwoordelijk voor de aansturing en bewaking van het project (tijd, middelen en geld). De projectmanager rapporteert aan de manager Bureau Zelfstandigen.

Tot de taken behoren:
• opstellen projectmanagement-producten (projectplan (PID), rapportages, afwijkingsrapporten, logs, eindrapport, etc.);
• opstellen van aanpak en draaiboeken voor uitvoering van de verschillende onderdelen;
• samenstellen projectteam;
• afstemming met (interne en externe) leveranciers
• organiseren en voorbereiden van (besluitvorming in) projectgroep-vergaderingen;
• dagelijkse aansturing van het project;
• bewaking van het project op de GROTICK-aspecten;
• borging dat de benodigde ICT-wijzigingen vlekkeloos worden doorgevoerd;
• in kaart brengen en managen van afhankelijkheden;
• overdracht van de resultaten aan de beheerorganisatie


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx