Senior Projectleider ABR 21901

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project leider
Functietitel Senior Projectleider ABR 21901
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 1-2-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           11-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Senior Projectleider ABR

Dit is een lopend project (gestart in mei 2016) dat met veel gevoel voor visie en dynamiek tussen partijen moet worden uitgevoerd. Een pilot heeft laten zien dat Eenheid van Taal in ABR werkt. Een aantal laboratoria leveren inmiddels volgens de nieuwe wijze structureel informatie aan voor de ABR-surveillance. Inmiddels is bij een groot aantal labs dit project opgestart. Vanaf 2019 is gestart met de landelijke uitrol van dit project waarbij dient te worden aangetekend dat het project vertraging heeft ondervonden door de Covid-19 crisis omdat veel van de betrokken laboratoria direct betrokken zijn bij de bestrijding hiervan.

Een joint-team, zowel intern als extern, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en er is sprake van veel partijen waarmee afspraken moeten worden gemaakt en nagejaagd. De projectleider is het centrale aanspreekpunt voor uitvoering van dit project. De projectleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van de deelnemende labs (zowel de labs die recent gestart zijn met de uitrol binnen hun organisatie als de nieuw deelnemende labs) en de verbinding te leggen (zowel technisch als inhoudelijk) tussen de deelnemende labs en het RIVM. Hij/zij dient op senior niveau ruime ervaring te hebben als projectmanager bij voorkeur in complexe en politiek gevoelige omgevingen. Verder is het van belang dat hij/zij ruime ervaring heeft in het bijeenbrengen van verschillende belangen en partijen. Ook ervaring hebben met het structureren van beheersprocessen en SLA afspraken is een pre. De projectleider heeft regelmatig contract met deelnemende leveranciers van laboratioria informatiesystemen en hij/zij weet de (technische) koppeling te maken tussen de mogelijk- en onmogelijkheden van het systeem en het doel van het project. De projectleider is in staat om binnen het gehele projectteam onafhankelijk te opereren en een dusdanige samenwerking te organiseren tussen leveranciers en deelnemende laboratoria zodat een optimaal resultaat van het project wordt bereikt. Tot slot is hij/zij in staat om tijdig direct betrokkenen te informeren wanneer afwijkingen van gestelde projectdoelen zich voordoen.

Algemeen:
Kennis en ervaring:

 1. Opleidingsniveau HBO/WO
 2. Minimaal 10 jaar ervaring met projectleiding m.b.t. implementeren van  informatievoorziening
 3. Ervaring met complexe trajecten met diverse belanghebbenden
 4. Ervaring met projectmanagementmethodieken zoals Prince2 en Agile/scrum
 5. Ervaring met invoering van standaarden in de zorg en overheid
 6. Relevante en recente werkervaring in complexe- en politiek gevoelige omgevingen
 7. Heldere stijl van projectmanagement met aandacht voor mens en dynamiek
 8. (Aantoonbaar) doorzetter in het managen van de afhankelijkheden met externen

Aanvullende kennis:

 1. Beheersing van communicatie, kosten en financien
 2. Informatie en documentatiebeheer
 3. Rapportages
 4. Inkoop en contractbeheer
 5. Stellen van eisen en doelen
 6. Stakeholdermanagement

Competenties:

 1. Heldere stijl van projectmanagement met aandacht voor mens en dynamiek
 2. Onafhankelijk, initiatiefrijk, besluitvaardig
 3. Doorzettingsvermogen
 4. Sterk in inhoudelijke (technische) probleemanalyse
 5. Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx