Senior Java Ontwikkelaar(vervanging) – 629535

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Apeldoorn
Segment ICT | (Atos) Development, Software Design & DevOps
Functie Full stack Java engineer
Functietitel Senior Java Ontwikkelaar(vervanging) – 629535
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-10-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           9-9-2021 17:00
Functiebeschrijving

Senior Java Ontwikkelaar
Location: Remote/Apeldoorn
Startdate: 01-10-2021
Enddate: 31-12-2021(met verlenging)
Employability: 36 uur per week (90%)
36 uur kan ook ingevuld worden door 4*9 uur te realiseren
Remote work possible: No, Only during Covid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
ZZP: Ja
Vervangingsaanvraag, grote kans op plaatsing

OPDRACHTBESCHRIJVING:
Een ervaren enthousiaste JAVA applicatieontwikkelaar, die als volwaardig en initiatiefnemend teamlid deelneemt aan het scrum proces onder SAFe Agile. Samen met het scrum team, werk hij/zij aan het hele traject: van refinement van de features, het begroten en inplannen van de user stories, bouwen en het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij de bouwactiviteiten, waar je samen met de teamleden en de productowner aan werkt. Het scrumteam houdt zich bezig met boeiend en zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen, zoals gebruikersinteractie, Belastingdienst Java ontwikkelstraat, databases en koppelvlakken

ACHTERGROND OPDRACHT:
Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Standaard Transactie services (STS), afdeling Gegevens. STS/Gegevens is onderdeel van de IV organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties.

We zoeken voor 2 teams een senior java ontwikkelaar. Hieronder worden de teams voorgesteld. Scrum-team Nibiru is een multidiciplinair team, opereert binnen het SAFe-framework en werkt aan zowel front- als backend. In het team ga je werken aan de bouw van een nieuwe applicatie, Informeren ONdernemers (ION). ION wordt een systeem ter ondersteuning van de registratie van ondernemers en ten behoeve van de communicatie en kennisgeving naar hen. Deze applicatie gaat gebouwd worden in Java 8. De applicatie zal meerdere koppelingen hebben met aanpalende systemen. De ontwikkelaars in het team gebruiken voornamelijk IntelliJ en voor de frontend ontwikkeling wordt Wicket gebruikt. Deployments worden gedaan door Jenkins.
Binnen het team wordt gebruik gemaakt van automatisch testen middels Robot Framework. De deadline voor ION is eind 2020, wat het extra uitdagend maakt. Tevens is er een betrokken business aanwezig. Binnen scrum-team Kander wordt er voornamelijk gewerkt met raadpleeg-applicaties, zoals RBG (Registratie Bank Gegevens), CMG (Controle Module Gegevens) en FLG (Fiscale Loon Gegevens). Een webservice (CMG-WS) wordt gebruikt om binnen RBG gegevens te tonen uit de CMG-database. De applicatie CMG is tegenwoordig uitgebreid met beheerdersfunctionaliteit. Op dit moment werken we binnen Kander aan CME/DAC6. Voor deze applicatie wordt samengewerkt met team Daltons en de applicatie AAG en wordt ontwikkeld om belastingontduiking tegen te gaan.

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer
– SCRUM
– Java 8
– OCA of OCP
– Senior Java Ontwikkelaar (5 jaar)
– Ontwikkelen in Java EE, Java 6/Jee6, Java 8/Jee8, Java op Z/OS (2 jaar)
– SOAP UI , GIT Jira (2 jaar)
– T-Shaped (2 jaar)

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG:
– Pro-actief, Samenwerkingsgericht, Flexibel, Analytisch, Contactgericht, Kritisch, Geen ‘9 tot 5 mentaliteit’, Communicatief vaardig, Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.
– Frameworks en tooling (JAVA EE, Wicket, Angular, IntelliJ, Resteasy, webservices, Xpath, Design Patterns, WAS9, JPA2.1, Eclipse Link, Maven, Jenkins, SonarQube, IPAS, XML/XSD, DB2). Java op
ZOS mainframe. Jira en Confluence. Database JPA, Database stored procedures, SQL native, JPQL.
– Bereidheid tot werken in een lerend zelforganiserend team. Certificaat SAFe is een pré. Tevens is kennis Testen (TMAP) en van Robot Framework een pré.

     

    Apply for this position

    Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx