Senior Information Engineer

Functie:                                          Senior Information Engineer
Startdatum:                                   20-09-2021
Aantal uur per week:                    36 – 40 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 28-02-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Apeldoorn
Deadline:                                       03-09-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210826_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Information Engineer voor 36 – 40 uur per week. Startdatum: 20-09-2021.

Binnen Kadaster Beheer en Ontwikkeling IT (BOI) werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. 

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

Het Ozon team maakt binnen het Kadaster onderdeel uit van de Operationele Beheer Organisatie DSO-LV (OBO). De OBO DSO-LV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van vijf voorzieningen die onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Ozon (ontsluiten omgevingsdocumenten);
 • Informatiehuis Ruimte (ontsluiten ruimtelijke plannen);
 • Viewer Regels en Kaart (front-end om plannen weer te geven);
 • Stelselcatalogus (ontsluiten en beheren begrippen, waardenlijsten en metadata).
 • TBO-monitoring (monitoren van het Stelsel en haar componenten).

De teams binnen de OBO werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. Wij zoeken een Senior Information Engineer voor de component Ozon.

Ozon wordt ontwikkeld op basis van een microservices architectuur conform het separation of concerns en API-first principe. Microservices zijn in hoge mate van elkaar ontkoppeld en communiceren onderling zowel synchroon als asynchroon. Betrouwbaarheid, performance en hoge beschikbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang omdat andere componenten in het DSO-LV afhankelijk zijn van de Ozon componenten. De ontwikkeling van de component Ozon is onderdeel van het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. In dat programma werken verschillende projecten en organisaties samen op basis van de Safe/Agile methodiek. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 
 

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Werken in een SAFe/Agile omgeving (o.a. deelnemen aan Scrum en Program Increment events);
 • Analyseren en specificeren van benodigde ketenbrede Business Features;
 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;
 • Afstemmen met Product Owner en Software Architect;
 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;
 • Bijdragen aan goed  te onderhouden en te beheren systemen;
 • Verantwoordelijk voor systeemdocumentatie;
 • Bijdragen aan testautomatisering;

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 20 september 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 28 februari 2022 voor 36-40 uur per week
 • Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau
 • Taalniveau Nederlands minimaal B2
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Requirements engineering, story mapping en user stories.
 • Aantoonbare kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met SAFe/Agile, Scrum en DevOps
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen met een politiek/bestuurlijk karakter
 • Ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken:
  •  UML
  •  XML/GML
  •  GeoJson
  •  API development
  •  Enterprise Architect
  •  XML Spy
  •  SoapUI
  •  Postman
  • Git
  • Jira
  • Miro

Functiewensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx