Senior Informatie Architect

Functie:                                        Senior Informatie Architect
Startdatum:                                  07-06-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-05-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                        Odijk
Deadline:                                      20-04-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210413_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior Informatie Architect programma Modernisering Wetboek van Strafvordering/Beslag voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 07-06-2021.

De Dienst Informatie Management van de politie zorgt ervoor dat onze collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen.
De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie Diensten Centrum en de Dienst IM is de sector GGB+ (Gegevensgebruik en –beheer) voor deze taak verantwoordelijk.
De sector GGB+ bestaat uit vier teams. De teams ‘Kwaliteit, compliancy en advies’ en ‘Gegevensmanagement’ vormden voorheen, samen met het MT GGB, de sector GGB. Het team ‘Informatie Architectuur’ is begin 2018 aan de sector toegevoegd; sindsdien spreken we over GGB+. Recent hebben we ook het team ‘User Experience’ (UX) verwelkomd. De
sector GGB+ heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en gegevensuitwisseling naar ketenpartners. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op de genoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie.

De projecten

Als programma architect ben je verantwoordelijk voor het onder architectuur uitvoeren van 2 projecten:
– Modernisering Wetboek van Strafvordering
– Keten-informatievoorziening Beslag

Thema Modernisering Wetboek van Strafvordering

Doel van de modernisering is te komen tot een toekomstbestendig, voor professionals en burgers toegankelijk en in de praktijk werkbaar wetboek dat voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. Vanuit de portefeuille wordt de voorbereiding van de politieorganisatie op deze wet ter hand genomen.

Thema Keten-informatievoorziening Beslag

De politie is een van de uitvoeringsorganisaties in het ketenbeslagproces. Dit proces is onvoldoende in control. De ketenpartners politie, bijzondere opsporingsdiensten, OM en Domeinen Roerende Zaken hebben onvoldoende zicht op de inbeslaggenomen voorwerpen. Zij zijn niet in staat om altijd en direct te weten waar de voorwerpen zijn, onder wiens beheer en met welke beslisstatus. Voorwerpen raken buiten beeld, ook omdat onvoldoende voortvarend over hun afhandeling wordt beslist. Een van de factoren is dat de kwaliteit van de registratie regelmatig tekort schiet

Recent is in opdracht van de ketenpartners in de beslagketen een vooronderzoek uitgevoerd naar een nieuwe keteninformatievoorziening voor beslag. Deze informatievoorziening bestaat uit nieuw te ontwikkelen functionaliteit in de systemen van de ketenpartners en een nieuw gezamenlijk ketenregister (centrale voorziening beslag). Besluitvorming binnen de Politie en bij de ketenpartners heeft geleid tot een akkoord voor realisatie van deze ketenvoorziening.

Vanuit de portefeuille wordt de voorbereiding op deze ketenvoorziening ter hand genomen.

 

Vakmatige taken

 • het creëren en vastleggen van architecturen binnen het domein
 • het ondersteunen van de “business” bij strategievorming binnen het domein
 • beantwoorden van de belangrijke Architectuur vraagstukken binnen het domein
 • bewaken van de belangen van interne stakeholders op basis van de vastgestelde architectuur
 • opstellen van bruikbare principes en richtlijnen op basis van de visie op het politiewerk en de informatievoorziening
 • vastleggen en uitdragen van ontwerpbeslissingen
 • controleren of opgeleverde producten volgens ontwerp en richtlijnen zijn gerealiseerd en monitoren van de ontstane‘technical debt’
 • afstemmen met ketenpartners en landelijke voorzieningen basisregistraties

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 07 juni 2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31mei 2022 voor 36 uur per week
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze aanvraag relevante richting
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als informatiearchitect
 • De kandidaat is ArchiMate gecertificeerd, of aantoonbaar hiermee bezig
 • De kandidaat is TOGAF gecertificeerd

Functiewensen 

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring met scaled agile omgevingen en SAFe voor Architect
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring met semantisch ontwerpen en modelleren
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring met risico- en stakeholder management
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat bekendheid- of werkervaring met de uitgangspunten en opzet van landelijke referentie-architecturen
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring binnen het politiedomein en/of samenwerking in de strafrechtketen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx