Senior ICT Architect

Functie:                                        Senior ICT Architect
Startdatum:                                  01-08-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 29-07-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Driebergen
Deadline:                                       02-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210526_04

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Senior ICT Architect voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-08-2021.

Het Meldkamerdienstencentrum (MDC) zoekt voor de IV en ICT-projecten ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een Senior Netwerk Architect.

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie van de hulpverlening. In de meldkamer werken ambulancezorg, brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) en veiligheidsregio’s samen.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden betreffen:

 • Optreden als Senior Netwerk Architect voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
 • Afstemmen van technische architectuur en ontwerpen op de functionele behoefte van de LMS Dit doe je op basis van de doelarchitectuur voor een toekomstvast IT landschap waarbij je, rekening houdend met zaken als security richtlijnen en business continuity management (BCM) toewerkt naar een meldkamer die zo robuust mogelijk is uitgevoerd (always on)
 • Het toetsen van het LMS portfolio (CTO en projecten) en het adviseren over maakbaarheid en haalbaarheid
 • Adviseren en inlichten van belanghebbenden
 • Begeleiden van de aansluiting van meldkamerlocaties op de nieuwe landelijk infrastructuur en alle daarvoor benodigde migraties
 • Op de hoogte zijn en kunnen toepassen van markttrends
 • Op tijd opleveren van eigen producten en mijlpalen ten behoeve van de projecten
 • Signaleren van risico’s en hierover tijdig communiceren naar het hoofd ICT Architectuur en de projectleiders
 • Deskundig aanspreekpunt zijn voor de diverse betrokken partijen
 • Bewaken van kwaliteit van de realisatie en het ondersteunen van de realisatie

 

De Senior Netwerk Architect acteert op de genoemde aandachtsgebieden en wordt aangestuurd door het hoofd ICT Architectuur.

 

Vakmatige taken
De vakmatige taken omvatten:

 • Vertaalt complexe technische vraagstukken naar begrijpbare, maakt onderbouwde keuzes voor beslissers en weet deze overtuigend te presenteren
 • Kan opereren in een politiek complex speelveld met diverse stakeholders met tegenstrijdige belangen
 • Is in staat om de verbinding te maken tussen functionele vraag en technische invulling
 • Vormt het technisch geweten voor de ICT infrastructuur van meldkamers
 • Maakt (en reviewed) aansluitontwerpen en andere documenten
 • Analyseert verstoringen tijdens realisatie
 • Maakt impactanalyses en geeft onderbouwd advies
 • Voert Stakeholder management uit

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 29-07-2022 voor 36 uur per week
 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde en geaccrediteerde HBO-opleiding richting (Bedrijfskundige) Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar met ICT component
 • De kandidaat heeft een geldige CCNP certificering
 • De ICT voor de meldkamers omvat de volgende (netwerk) technieken/vakgebieden:
  • IP Telefonie / ACD/ ARBI 
  • Voice logging 
  • IP: netwerken: UDP/TCP RTP RTSP / multicast/ unicast 
  • Load balancing 
  • Firewalls
  • (Van de Senior Netwerk Architect wordt verwacht dat zij alle begrippen uit de bovenstaande opsomming kunnen plaatsen en op ten minste 2 gebieden specialist/senior zijn)
 • De kandidaat heeft relevante werkervaring binnen een grote (1000+) omgeving met meerdere locaties/branch-offices, opgedaan in de afgelopen 8 jaar

Functiewensen 

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat recente (afgelopen 3 jaar) werkervaring als Senior Netwerk Architect binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV), met de focus op politie en/of meldkamers
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat ruime kennis van- en ervaring met infrastructuurontwikkeling
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het kunnen visualiseren van complexe infrastructuren in bijvoorbeeld Visio of Archimate
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van Prince II / ITIL / agile scrum
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx