Senior Full-Stack Java Ontwikkelaar 21971

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Development, Software Design & DevOps
Functie Applicatieontwikkelaar Java
Functietitel Senior Full-Stack Java Ontwikkelaar 21971
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-9-2021
Einddatum opdracht 31-8-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           16-8-2021 12:00
Functiebeschrijving

Functienaam: Senior Full-Stack Java Ontwikkelaar

Voor het ontwikkelen van een monitoringstool voor de luchtkwaliteit in Nederland. Zoeken we een full-stack java ontwikkelaar met geo-kennis. Voor een juiste invulling van deze rol is proactiviteit en initiatief vereist in het aandragen en implementeren van oplossingsrichtingen. Afstemmen en kennisdeling zijn ook van groot belang om tot een goed resultaat en toekomstbestendige oplossing te komen.

Algemeen: werkervaring voor werkzaamheden > 5 jaar

 1. Het systematisch ontwikkelen en valideren van applicaties
 2. Vertalen van functionele wens naar oplossingsrichting
 3. Testen/reviewen van opleveringen van de andere ontwikkelaars
 4. Samenwerken in SCRUM teams
 5. Adviseren op architectuurniveau
 6. Signaleren van issues
 7. Bewaken van voortgang

Specifiek: technisch inhoudelijke kennis

 1. Java
 2. Javascript
 3. PostgreSQL en PostGIS
 4. Geografische data en GML (2+ jaar)
 5. Linux, Docker, Kubernetes
 6. Ontwerpen, realiseren en gebruik van REST API’s
 7. CI/CD; bouwen, pipelines, testen, deployments en monitoring

Vereisten Profiel:

 1. Up to date kennis moderne en gangbare ontwikkelmethodieken
 2. Kennis van werkmethoden, agile/scrum werkwijze en projectmanagement
 3. Kennis van Rijkskaders, w.o. NORA, BIO en AVG.
 4. Ervaring binnen complexe (IT) organisaties
 5. Ervaring binnen de Rijksoverheid, m.n. in het Zorgdomein

Overige kennisvereisten:

 1. Maven
 2. SVN
 3. Jenkins
 4. Git
 5. SonarQube
 6. Kennis van en ervaring met geautomatiseerd testen

Aanvullende kennis:

 1. Agile werken
 2. Scrum
 3. OSGF Geoserver, WFS en WMS
 4. eHerkenning
 5. Angular en actuele frontend-technieken

Competenties:

 1. Omgevingsbewustzijn:  je houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.
 2. Analytisch: herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 3. Organisatiesensitiviteit: je  houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie.
 4. Overtuigend: Je weet met objectieve argumenten anderen te overtuigen.
 5. Creatief: Je komt met nieuwe ideeën, invalshoeken en oplossingen.
 6. Plannen en organiseren: je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering.
 7. Verbindend: Je bent aanspreekbaar, dienstverlenend en verbindend.

Innovatief: je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen in je vakgebied en kunt deze beoordelen op toepasbaarheid in de huidige context. 

   

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx