Senior applicatiebeheerder ICT/2021/0080

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie ‘s-Gravenhage
Segment ICT | (Atos) Development, Software Design & DevOps
Functie Applicatiespecialist
Functietitel Senior applicatiebeheerder ICT/2021/0080
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 13-9-2021
Einddatum opdracht 1-9-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           8-9-2021 13:00
Functiebeschrijving GEEN ZZP mogelijk op deze aanvraag

Als Senior applicatiebeheerder ben je de centrale schakel tussen de functionele beheerders, key-users, de lijn, data-analisten en management met betrekking tot het (toekomstige) kernsysteem Werk&Participatie van de Gemeente Den Haag. 
 
Omschrijving opdracht 

De dienst SZW maakt in de huidige situatie gebruik van RAAK als kernsysteem Werk&Participatie, waarvan de intentie is om dit systeem in 2022 te vervangen. De huidige specialist op het gebied van RAAK zal medio oktober 2021 met pensioen gaan. Het is echter voor de overgangsfase naar het nieuwe kernsysteem van belang dat de kennis van RAAK/Klantkaart geborgd blijft. Wij zijn daarom op zoek naar een Senior Applicatiebeheerder, welke een belangrijke rol speelt in de overgangsfase naar het nieuwe kernsysteem. Daarbij fungeer je als aanspreekpunt voor vragen/projecten met betrekking tot RAAK en de gerelateerde projecten aan het programma VDWI (zie de onderstaande toelichting).

Voorbeelden van projecten waarbij jij je mee bezig gaat houden:  
– Het borgen van datakwaliteit in zowel het huidige als nieuwe kernsysteem Werk & Participatie
– Gezamenlijk met D&K-collega’s de gebieden datakwaliteit en de daaraan gerelateerde processen naar een hoger niveau brengen
– Creëren van documentatiemateriaal ten behoeve van kennisdeling van het huidig en nieuwe kernsysteem
– Nauwe samenwerking met key users van het huidige en nieuwe kernsysteem om daarmee de kennis breder te gaan beleggen
– Belangrijke rol vervullen in de overgangsfase naar het nieuwe kernsysteem Werk & Participatie 
 
Toelichting programma VDWI 
Het project Realisatie Kernsysteem Werk&Participatie behelst de inrichting en technische implementatie van het nieuwe kernsysteem Werk&Participatie en de migratie, vervanging en uitfasering van RMW/Raak en de Klantkaart. Het project is onderdeel van het Programma Vernieuwing Digitalisering Werk en Inkomen (VDWI).  
Op 12 april 2021 is de aanbesteding van het nieuwe kernsysteem Werk&Participatie gepubliceerd. Naar verwachting zal de contractering begin augustus 2021 rond zijn. Daarmee is het inkoopproject afgerond en zal het implementatietraject volgen. 
 
Vereiste competenties
• Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als Applicatiebeheerder
• In staat verbanden te signaleren en verbanden van diverse informatiestromen te leggen
• Zeer communicatief, proactief en sociaalvaardig
• In staat om met uiteenlopende rollen samen te werken (van functioneel beheer tot management)
• In staat om verzoeken vanuit de lijn m.b.t. het kernsysteem Werk & Participatie de vertalen naar technische oplossingen
• (Technische) kennis van RAAK of een ander op Oracle gebaseerd klantvolgsysteem is een pré 
 

     

    Apply for this position

    Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx