RWS – Technisch applicatie beheer Splunk/ Scrum master(575965)

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 02
Werklocatie : Rotterdam
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Scrummaster
Functietitel RWS – Technisch applicatie beheer Splunk/ Scrum master(575965)
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 17-5-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           1-6-2021 17:00
Functiebeschrijving Uren: 36
Max tarief 87

De Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken
uit op basis van expertise op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, databewerking, databeheer, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is “IV RWS-Infrastructuur”. IV RWS-Infrastructuur is
verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en
infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. Het werkgebied bevat Datacenter en Werkplek & KA.

De dienst Splunk
Onder Datacenter wordt in dit geval verstaan het geheel aan datacenter IV systemen, zoals netwerken, storage, backup, server virtualisatie, databases en middelware. Daarnaast omvat het datacenter infrastructuur domein alle voor beheer gebruikte tooling, zoals
SSCM, SCOM, Nagios, Puppet, SPLUNK.De functie is gepositioneerd in het team wat verantwoordelijk is voor advies, architectuur en productontwikkeling. Het team is binnen de gestelde kaders en richtlijnen verantwoordelijk voor het kosteneffectief ontwerpen, (laten) realiseren, beheren en controleren c.q. borgen van specifieke en generieke ICT, inclusief ICT infrastructuur, ter ondersteuning van het primaire proces.

Rol: 50% Tijd Scrum Master, 50% tijd Teamlid/technisch beheer Splunk
– Verbindende factor tussen team & eind klant.
– Lead in doorvertaling van klantprojecten vertaling van nieuwe wensen naar epics & userstories.
– Structureren en transparant maken proces
– Bewaking en bijsturing proces
– Bewaking kwaliteit
– Signalering knelpunten
– Faciliteren van team zodat het werk optimaal uitgevoerd kan worden
– In de gaten houden teamdynamiek

Technisch beheer:
– Implementatie van wijzigingen op het Splunk platform
– Oplossen van incidenten en problems op het Splunk platform
– Het aandragen van verbeteringen t.b.v. het Splunk platform

Eisen:
Ervaring met: Projectmanagement, changemanagement, release- en deploymentmanagement, Incident management, Problem management


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx