RIVM – DRE adviseur/projectleider

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel RIVM – DRE adviseur/projectleider
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 20-9-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           30-8-2021 12:00
Functiebeschrijving DRE adviseur/projectleider

Deadline: 31-8-2021 12:00

Locatie: Bilthoven

Startdatum: 20-9-2021

Einddatum: 31-12-2021

Inzet: 32

Max Tarief: Marktconform

Taal aan te leveren CV: NL

Remote: ja Tijdens Corona

Klantnummer: 21959

Taaleisen: NL

ZZP: ja

DRE adviseur/projectleider

Het RIVM wil in 2021 komen tot een eerste aanzet van de dienst ‘Platform voor samenwerking wetenschappelijk onderzoek (DRE)’ die bestaat uit een DRE-landschap met diverse oplossingen en een ‘loket’ of competence center zodat deze dienst ook daadwerkelijk geborgd, beheerd en doorontwikkeld wordt. Daarom zijn we op zoek naar een DRE-adviseur/projectleider die eerst samen met het RIVM het vooronderzoek incl. analyse en ontwerp gaat uitvoeren. Vervolgens zullen er mogelijk een of meerdere aanbestedingen moeten plaatsvinden. De DRE adviseur/projectleider trekt die aanbesteding(en) en begeleidt daarna het realisatietraject namens het RIVM.

  1. Actieve inbreng van kennis en ervaring op het gebied van DRE. a. Inhoudelijk bijdrage leveren aan het pakket van Eisen en Wensen. b. Ontwerpen van het DRE-landschap in nauw overleg met informatiemanagement, enterprise architectuur en de diverse diensten binnen de IV organisatie. Hierin ook gebruikmakend van de uitkomsten van de diverse trajecten/ werkgroepen die reeds gelopen hebben. c. In kaart brengen van de diverse spelers op de markt op het gebied van DRE (Surf, Andrea, 2at, Microsoft etc), evt. door het uitvoeren van een marktverkenning. 2. Managen en inrichten van het project 3. Samenstellen van een projectgroep (incl. stuurgroep) met stakeholders en specialisten binnen RIVM en de IV[1]organisatie. 4. Opstellen van een projectplan voor het gehele traject. a.Verzorgen van de communicatie, voortgangsrapportage etc. naar opdrachtgever (CIOO) en IV-board. 5. Begeleiden van marktverkenning en/of aanbesteding. – Opstellen van het Pakket van Eisen en Wensen voor het ‘Platform voor samenwerking wetenschappelijk onderzoek (DRE)’. 6. Begeleiden van de eventuele uitvraag in de markt en indien nodig aanbesteden. 7. Zorg dragen dat de gehele dienst (technology, people and process) wordt ingericht, dat wil zeggen: – Begeleiden van de realisatie van het ‘Platform voor samenwerking wetenschappelijk onderzoek (DRE)’ namens het RIVM in nauwe samenwerking met externe leveranciers. – Inrichten van het ‘loket’/ competence center binnen de IV-organisatie. 8. En zorgdragen dat de dienst is ondergebracht bij zowel een business owner binnen RIVM als een service owner binnen de IV-organisatie.

Profiel algemeen:

  1. Afgeronde HBO+ opleiding
  2. Kennis en ervaring met implementatieprojecten (van opstart tot en met realisatie)
  3. Ervaring binnen complexe (IV) organisaties

 

Specifiek:

  1. Kennis en ervaring met het ontwerpen en inrichten van een dienst ter ondersteuning van een samenwerkingsplatform voor onderzoekers.
  2. Kennis van Digital Research Environments omgevingen.

 

Vereisten Profiel:

  1. Kennis en ervaring met het uitvoeren van aanbestedingen.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx