RIVM – Business/Informatie Analist

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Bilthoven
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Business Analist
Functietitel RIVM – Business/Informatie Analist
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-10-2021
Einddatum opdracht 31-3-2022
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           25-8-2021 12:00
Functiebeschrijving

RIVM – Business/Informatie Analist
Locatie: Bilthoven

Startdatum: 1-10-2021
Einddatum: 31-3-2022
Inzet: 36
Taal aan te leveren CV: NL (Word)
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: ja mogelijk

Functienaam: Business/Informatie Analist

De beoogde business/informatie analist zal worden toegevoegd aan het CIO Office en functioneel worden aangestuurd door de coörinerend enterprise architect. Zij/hij zal bij verschillende afdelingen/centra van het RIVM de bestaande diensten, processen, informatie-objecten, applicaties/systemen en stakeholders analyseren en documenteren (de IST situatie) en – in nauw overleg met architectuur – waar van toepassing bijdeagen aan het in kaart brengen van de gewenste situatie (SOLL).

Opdracht:

1.Het ophalen, analyseren, communiceren en valideren van requirements bij verschillende stakeholders ten behoeve van wijzigingen aan processen, procedures en informatiesystemen 2. Het verzamelen en analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatie structuur. 3. Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante (IT) specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten en toepassingen. 4. Het zorg dragen voor het aanleveren van de juiste documentatie, het vaststellen van het projectdoel en zorg dragen dat gewerkt wordt binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden. 5. Het opstellen van aanbevelingen om bestaande IT processen en oplossingen te verbeteren. 6. Het communiceren van informatie eisen naar de proces eigenaar en andere belanghebbenden, waaronder een projectteam. 7. Het valideren van informatie eisen bij de proces eigenaar en het toetsen van de informatie eisen op kwaliteit.

Vereisten Profiel:

 1. Afgeronde HBO+ opleiding
 2. Opleiding en/of Certificeringen op het gebied van architectuur (TOGAF, Archimate)
 3. Kennis van Rijkskaders, w.o. NORA, BIR/BIO
 4. Kennis van BPMN en UML
 5. Kennis van BIZZdesign
 6. Ervaring binnen complexe (IT) organisaties
 7. Ervaring binnen de Rijksoverheid

Algemeen:

 1. Het ophalen, analyseren, communiceren en valideren van requirements bij verschillende stakeholders ten behoeve van wijzigingen aan processen, procedures en informatiesystemen
 2. Het verzamelen en analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatie structuur.
 3. Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante (IT) specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten en toepassingen.
 4. Het zorg dragen voor het aanleveren van de juiste documentatie, het vaststellen van het projectdoel en zorg dragen dat gewerkt wordt binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden.
 5. Het opstellen van aanbevelingen om bestaande IT processen en oplossingen te verbeteren.
 6. Het communiceren van informatie eisen naar de proces eigenaar en andere belanghebbenden, waaronder een projectteam.
 7. Het valideren van informatie eisen bij de proces eigenaar en het toetsen van de informatie eisen op kwaliteit.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx