Projectmanager Informatiebeheer in kaart

Functie:                                        Projectmanager Informatiebeheer in kaart
Startdatum:                                  01-03-2022
Aantal uur per week:                   32-36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 10 maanden na startdatum
Locatie:                                         Utrecht
Deadline:                                       08-02-2022 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20220202_16

Omschrijving
Voor haar eindklant, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoeken wij een Projectmanager Informatiebeheer in kaart voor 32-36 uren per week met als startdatum: 01-03-2022

Om informatiebeheer effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de informatiehuishouding van HDSR centraal in kaart te brengen en te beheren. Het in kaart brengen van de informatiehuishouding van HDSR betekent: Het beschrijven van de bedrijfsprocessen, de informatieobjecten die een rol spelen bij die bedrijfsprocessen. Het in kaart brengen van de informatiehuishouding van HDSR vraagt om een eenduidige organisatie brede aanpak. Om hier invulling aan te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van een ordeningsstructuur.

Een ordeningsstructuur is een instrument voor het ordenen van informatieobjecten, waardoor deze weer terug te vinden zijn en waarbij relaties worden gelegd tussen processen en informatie en waarbij relaties kunnen worden gelegd met de archief wettelijke bewaartermijnen (uit een of meerdere selectielijsten). Essentieel in de ordeningsstructuur is de relatie: processen – documenten – bewaartermijnen. Door dit instrument eenduidig binnen HDSR toe te passen wordt een hoge mate van uniformiteit bereikt en zijn eventuele aanpassingen gemakkelijk door te voeren.

Als uitgangspunt voor de ordeningsstructuur zijn de in de Waterschap Informatie & Logisch Model Architectuur (WILMA) beschreven bedrijfsfuncties (www.wilmaonline.nl/index.php/Bedrijfssubfuncties) van toepassing.

Als projectmanager informatiebeheer in kaart, ben je verantwoordelijk voor het planmatig in laten richten en in kaart brengen van de informatiehuishouding van HDSR.  Dit conform een hiervoor op te leveren en vast te stellen stappenplan (waar de inventarisatie van de huidige situatie onderdeel van is) dat samen met de architecten, proces modelleurs, recordmanagers en proceseigenaren doorlopen moet worden en een scenario, waar een met de “business” vast te stellen implementatie prioriteringscriteria en -kalender voor de uitvoering onderdeel van is. De implementatie kalender zal gedurende de realisatie als sturingselement voortdurend up-to-date en afgestemd moet worden met het programma en de HDSR-organisatie. Het programma is niet verantwoordelijk voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen over de gehele HDSR organisatie, maar wel voor de hieraan gerelateerde informatieobjecten. Dit impliceert een sterke afhankelijkheid van de afdeling van HDSR die verantwoordelijk is voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen, de architecten en de inzet en medewerking van de HDSR afdelingen. Van jou wordt geen primair inhoudelijk analyse werk verwacht maar wel de coördinatie en het projectmanagement. Er wordt wel inhoudelijke kennis en vaardigheden verwacht om het geleverde werk te begrijpen, er over te adviseren/meedenken en positief kritisch te kunnen beoordelen.

Daarnaast:

 • Bewaak je de samenhang met andere projecten binnen het programma en adviseer je vanuit je expertise
 • Zorg je voor de uitvoering en sturing van de jou toegewezen projecten conform de geldende project governance
 • Borg je dat er onder architectuur wordt gewerkt
 • Geef je inhoudelijk invulling aan, en advies over je projecten
 • Manage, bewaak en rapporteer je adequaat over planning en op risico’s en issue’s en kom je met oplossingen (niet met problemen)
 • Je bewaakt/managet de kwaliteit van de op te leveren resultaten
 • Je stuurt de realisaties op tijd geld en kwaliteit
 • Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de projectteamleden en met belanghebbenden
 • Je zorgt voor een goede aansluiting/afstemming van de toegewezen projecten op het programma, en op afhankelijkheden met overige projecten
 • Je zorgt voor een goede overdracht van resultaten /levering bekwaamheden en veelal realisatie van bekwaamheden gedurende de implementatie in de organisatie (begeleiden van de transformatie)

Te boeken resultaten:

 • De diverse project resultaten, zoals een stappenplan implementatie scenario en implementatie prioriteringscriteria en implementatie kalender, conform informatiebeheer vereisten ingerichte en in kaart gebrachte informatie objecten per proces
 • Management producten: Project opdracht, Vooronderzoek (Adviesscenario HOE en WAT vraag), Project Initiatie Document (Plan WIE en WANNEER), Hoofd Punten Rapportage, Afwijkingsrapportage, Project Eind Rapportage

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectmanager van ICT projecten
 • Minimaal voor 32 uur per week beschikbaar
 • Het CV bevat minimaal twee relevante referenties (Naam, functie, organisatie, contactgegevens)

Functiewensen

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica en/of Bestuurlijke Informatiekunde
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van en werkervaring op het gebied van werken met architectuur (NORA óf GEMMA óf WILMA), bedrijfsprocesmodelering en informatiebeheer
 • Aantoonbare werkervaring met bedrijfsbrede implementaties (over alle afdelingen van de organisatie danwel een significant deel van de organisatie dat geraakt wordt door de veranderingen)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als (ICT) Programmamanager binnen het Informatiemanagement domein bij een overheidsinstelling
 • Aantoonbare certificering Prince II Practitioner en/of IPMA C
 • Beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2022 voor minimaal 32 uur in de week


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx