Projectmanager Dossiervorming Hotspot 2854224

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Projectmanager Dossiervorming Hotspot 2854224
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           29-7-2021 10:00
Functiebeschrijving Functienaam: Projectmanager Dossiervorming Hotspot

Omschrijving
Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch:
– Op basis van beschikbare documentatie en definities (Hotspot-lijst, afbakeningsdocument, vereisten van Nationaal Archief) een projectplan realiseren over de totstandkoming van het Hotspot-archief. Dit in overleg met specialisten van de directie OBP.
– Uitvoering geven aan projectplan en periodiek rapporteren over de voortgang. Het eindresultaat en moment van afronding te bepalen met opdrachtgever. – (inter)departementale afstemming en coördinatie rondom uitgangspunten en kaders voor de Hotspot.
– Aansturing van een uitvoerend team dat bij de migratie ondersteunt en de dossiervorming realiseert. Dit is deels specialistisch werk (record management) gegeven het grote volume aan informatie en de diverse verschijningsvormen, maar ook repetitief werk met kwaliteit.
– Inrichten van het record management rondom Covid-19 en het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering hiervan
– Advisering bij beleidsvorming inzake recordmanagement voor de diverse verschijningsvormen (zoals e-mail en whatsapp-berichten) van digitale informatie.
– Checks op compliancy, onder toezicht van C ISO en Privacy-Officer.

We zoeken een resultaatgerichte projectmanager met veel ervaring met inrichtingsvraagstukken en de uitvoering ervan bij de rijksoverheid. Kennis van en ervaring bij een kerndepartement zijn daarbij een pré. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuurlijke sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming kan verantwoording worden afgelegd aan controlerende instanties en het hotspot[1]archief voor het nageslacht bewaard blijven. De projectmanager is hoger opgeleid in het vakgebied informatiehuishouding en bekend met de uitdagingen van de digitale verschijningsvormen van informatie. Je bent zeer ervaren met – en hebt gedegen kennis van dossiervorming, archief-vereisten en de beleidsmatige (digitale) vraagstukken hieromtrent. Dit gecombineerd met inzicht in informatieveiligheid, integriteit en privacy-bescherming. Je bent in staat om – in afstemming met opdrachtgever – een team te vormen en te leiden dat zeer deskundig is in digitale dossiervorming. Dit met de vakinhoudelijke uitdaging om informatie met een groot volume en met diverse verschijningsvormen om te vormen naar een logisch geordend, gemetadateerd en daarmee toegankelijk archief. Het uiteindelijke doel is om een duurzaam toegankelijk archief te vormen voor blijvende bewaring bij het Nationaal Archief.

Competenties en vaardigheden;
– Relevant opleidingsniveau (minimaal HBO) in Informatiehuishouding of Informatiekunde of vergelijkbaar.
– Aantoonbaar ervaring in vergelijkbare projecten bij (rijks)overheidsorganisaties.
– Aantoonbare ervaring met informatievraagstukken bij een kerndepartement.
– kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving (denk aan de Archiefwet en rijksbrede regelgeving voor informatiehuishouding)
– Affiniteit met WOB en AVG
– in staat op maatregelen te nemen en passende producten op te leveren met betrekking tot recordmanagement, informatiebeveiliging en de AVG
– resultaatgericht, oplossingsgericht, flexibel.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx