Projectmanager

Functie:                                         Projectmanager
Startdatum:                                   10-05-2021
Aantal uur per week:                    24 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-07-2021
 met optie tot verlenging
Locatie:                                          Apeldoorn

Deadline:                                        29-04-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210423_03

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Projectmanager voor 24 uur per week. Startdatum 10-05-2021.

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is ervoor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

Deze projectmanager werkt onder aansturing van de huidige projectmanager. De scheiding tussen beide is dat de huidige projectmanager de externe kant van het project managet. De gevraagde projectmanager draagt zorg voor de interne aansturing en neemt de planning naar de werkgroepen voor zijn/haar rekening. De gevraagde projectmanager is in staat opdrachten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever (in dit geval aan de huidige projectmanager. De projectmanager onderhoudt het contact met product owners, procesmanagers, opdrachtgever en overige stakeholders van de uitvoerende teams om een vloeiend proces te waarborgen.

De gevraagde projectmanager ondersteunt de project/programma organisatie, om optimaal te kunnen sturen en grip te krijgen en te houden. Een belangrijke taak is om zorg te dragen voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Dat maakt het dé plek voor inzicht en overzicht. Met de juiste knowhow, tooling, templates en technieken, houdt de projectmanager de projectorganisatie op koers van de realisatie.

De projectmanager wordt ingezet op onderdelen als het opstellen van rapportages, bijhouden van het projectdossier, configuratiemanagement, bijhouden van diverse registraties (o.a. risicolog, issuelog). Bewaakt de planning en fungeert als rechterhand van de projectmanager. Hierbij wordt een eenduidige manier van werken gehanteerd doordat o.a. dezelfde taal gesproken wordt (referentiekader).

Verantwoordelijkheden

 • Definieert samen met de opdrachtgever (huidige projectmanager) de doelstelling(en), scope en deliverables van het project , legt deze vast en (be)stuurt de planning. Daarbij aansluitend op de bestaande project structuren
 • Bewaakt en rapporteert de voortgang van projecten en signaleert tijdig onverhoopte afwijkingen en voorziet waar mogelijk in oplossingen
 • Verricht werkzaamheden ten behoeve van periodieke management- en voortgangsrapportages (planning en financiën) en eventuele secretariële en organisatorische taken
 • Het opzetten, realiseren en beheren van adequate documentatie/rapportages van de projecten
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met uitvoerende teams. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar de opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de project governance

 

Functie-eisen
De functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 10 mei 2021, of zo spoedig mogelijk, tot en met 31 juli 2021 voor 24 uur per week
 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als PMO/projectleider/projectmanager
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen een multiprojectomgeving
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectadministraties en projectfinanciën c.q. – control conform Prince2
 • P3O foundation -, IPMA-PMO – en/of IPMA-D certificaat, dan wel een soortgelijk certificaat
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Agile projectaanpak (mindset en methodieken zoals Scrum en Kanban, FCC en Jira)
 • Expert gebruiker in het werken met Microsoft Project
 • Ervaring in het werken met Microsoft Excel
 • Ervaring in het werken met Microsoft SharePoint & Teams sites
 • Tweetal referenties overleggen m.b.t. opgedane PM/PMO ervaring

Functiewensen

 • Ervaring in projecten met SAP is een pre
 • Bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan in een semipublieke omgeving (pré)
 • U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. (max. 300 woorden) (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden)
 • U toont aan op welke wijze u bent omgegaan met een project waarbij de opleverdatum centraal stond. Hoe heeft u ervoor gezorgd dat het project tijdig werd afgerond conform de gestelde doelen van de klant
 • U toont aan dat u sterk bent in plannen en organiseren door een voorbeeld te geven waarbij u een planningscyclus [PDCA] hebt ingericht waarbij resources worden gemobiliseerd en gebruik is gemaakt van MS Project om de afhankelijkheden en voortgang te bewaken
 • U beschrijft een situatie waarmee u aantoont dat u ervaring heeft met sturen van projecten met een strakke deadline waarbij de uitvoerende teams gewent zijn Agile te werken, bij voorkeur in een SAP omgeving
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx