Projectleider YouForce

Functie:                                         Projectleider YouForce
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                         t/m 01-07-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Nijkerk

Deadline:                                        19-04-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210412_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, de gemeente Nijkerk, zoeken wij een Projectleider YouForce voor 36 uren per week. Startdatum: ZSM.

Gevraagd wordt een offerte te doen, waarin aangegeven wordt wat de inzet, kosten en randvoorwaarden zijn (waaronder ook inschatting van de benodigde acties/ondersteuning vanuit onze organisatie en reële tijdsplanning) – om het project doorontwikkeling YouForce af te ronden en het functioneel applicatiebeheer toekomstbestendig in te richten. Hieronder staat het resultaat dat de kandidaat dient op te leveren.

Op te leveren resultaten:

 • Afronding implementatie en doorontwikkeling YouForce, bestaande o.a. uit:
  • Het samenstellen en aansturen van een projectgroep vanuit de vier samenwerkende gemeenten met als opdracht de ingezette doorontwikkeling YouForce succesvol te implementeren. Aandachtspunten hierbij zijn:
   • Plan van Aanpak (projectplan)
   • Consensus gebruik MSS (functioneel ontwerp, eenduidige werkwijzen)
   • Autorisatiestructuur (rol van de manager)
   • Documentatie
   • Change management
   • Applicatiebeheer
  • Het beoordelen, (her)prioriteren van de issue-lijst en vervolgens implementeren en borging daarvan, inclusief inventariseren (nieuwe) wensen vanuit de organisaties. Komen tot eenduidige (geharmoniseerde) werkprocessen is hierbij een belangrijk uitgangspunt
  • Het op orde brengen van processen t.b.v. de IT-beheersing van de applicatie (denk aan autorisatiebeheer, periodieke controles, wijzigingsbeheer etc.)
  • Het vastleggen van een proces ten behoeve van de procesoptimalisatie, nieuwe wensen en/of waarbij onjuistheden zorgvuldig worden geregistreerd, beoordeeld en verwerkt
  • Regie en beheer inzet Visma|Raet
  • Het leveren van input m.b.t. de ontwikkeling van managementinformatie binnen de vier samenwerkende gemeenten. Daarvoor is recent een projectgroep gestart
  • Het maken van een plan van aanpak voor de implementatie van de wijzigingen die voortkomen uit het project Harmonisatie. (Harmonisatie fase 1 – oplevering planning eind 2021: 23 op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden worden door de vier gemeenten geharmoniseerd. De hieruit voortkomende veranderingen moeten in YouForce ingericht worden)
 • Uitwerking inzet Functioneel-/applicatiebeheer
  • Voorstel, plan van aanpak en (her)inrichting functioneel applicatiebeheer YouForce voor de vier samenwerkende gemeenten

Het gaat om een projectleider die verbindt en verleidt. Die organisaties en de mensen die er werken weet mee te nemen in de gewenste veranderingen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een “quick reference”, gebruikershandleiding t.b.v. nieuwe werkwijzen op de verschillende locaties, het in nauw overleg met managers en HR-adviseurs harmoniseren van werkprocessen t.b.v. eenduidige workflows (harmonisatie), afstemmen voortgang met Visma|Raet, tijdig informeren van gebruikers, signaleren van implementatie knelpunten op BLNP-niveau, etc.

De projectleider rapporteert aan het teamhoofd HRM.

 
Functie-eisen
De functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV

 • Aantoonbare kennis van HRM processen
 • Aantoonbare werkervaring met de implementatie van e-HRM, specifiek YouForce, Beaufort, Gmal van Visma|Raet
 • Uiterlijk 17 mei 2021 beschikbaar

Functiewensen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider implementatie E-HRM YouForce in een complexe omgeving met meerdere stakeholders en belangen
 • Aantoonbare werkervaring met verandermanagement
 • Aantoonbare werkervaring in een regionale samenwerking binnen de overheid 
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx