Projectleider vervanging WRS

Functie:                                          Senior Information Engineer
Startdatum:                                   01-10-2021
Aantal uur per week:                    08-20 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform

Periode:                                         t/m 01-06-2023, met optie tot verlenging 
Locatie:                                          Nijmegen
Deadline:                                       09-09-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210903_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Senior Information Engineer voor 08-20 uur per week. Startdatum: 01-10-2021.

We zoeken een resultaatgerichte projectleider met goede kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement, informatiesystemen en aanbestedingen (in hoofdlijnen). De projectleider weet zo nodig de benodigde expertises te vinden binnen zijn netwerk of binnen de organisatie waarin hij/zij werkzaam is. We zoeken iemand die ons in deze opdracht kan ontzorgen en sturing kan geven aan het welslagen van dit project.

De procesbegeleiding, kennis van de requierments, kennis van aanbesteding en implementatie c.q. migratie van het zaaksysteem valt in principe binnen de scope van de opdracht, maar zo nodig kan de opdracht gesplitst worden.

De opdracht begint met het maken van een gedegen plan van aanpak (PvA) waarin alle facetten aan de orde dienen te komen. Het PvA maakt specifiek deel uit van de gunning. Het PvA kent daarin onderstaande drie fasen die ofwel gezamenlijk, of per onderdeel kan worden gegund. De keuze om je (ook als organisatie) slechts voor één (of meer) deelopdrachten aan te bieden, bestaat dan ook tot de mogelijkheden.

Programma van eisen (PvE):

Wensen en eisen van een nieuw zaaksysteem in beeld brengen (PvE). De huidige werkprocessen, toekomstige ontwikkelingen en wensen van medewerkers zijn belangrijke input voor het nieuwe programma van eisen.  Analyse geven van de mogelijkheden die de markt biedt. Het PvE is daarmee tevens een belangrijke onderlegger voor het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Het einddoel (product) hierbij is een gedragen programma van eisen.

Aanbesteding:

De ODRN op basis van het PvE begeleiden naar een afgewogen keuze voor een nieuw pakket en het doorlopen van het aanbestedingstraject tot met de aankoop van een nieuw systeem. Het einddoel is een nieuw aangeschaft zaaksysteem (VTH-pakket) dat draagvlak heeft binnen de organisatie.:

Migratie:

De ODRN wenst dat de projectleider sturing geeft aan de migratie en dat gedurende de migratie de business blijft draaien.  Bij het afronden van het project is het nieuw aangeschafte zaaksysteem volledig geimplementeerd en moet de organisatie hier volledig mee werken .

 

Verantwoordelijkheden

In de rol van projectleider is onder meer :

 • Helpen, begeleiden en monitoren van de leverancier en de ODRN medewerkers bij het inrichten en in gebruik nemen van de nieuwe VTH-systeem, inclusief aansluiting op het applicatielandschap.
 • Implementatie vindt op zodanige wijze plaats, dat de ODRN zich goed kan verantwoorden en naadloos aansluit op haar bedrijfsvoering.
 • Het creëren van draagvlak onder de medewerkers van de ODRN is daarbij een zeer belangrijk uitgangspunt.
 • Maken van een uitvoeringsplan voor de migratie van de nog lopende zaken naar de nieuwe omgeving.
 • Organiseren en inbedden van een agile werkwijze voor nazorg na livegang

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-10-2021 tot uiterlijk 01-06-2023 of eerder indien het project sneller kan worden afgerond
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider
 • HBO werk- en denkniveau

Functiewensen

 • WO werk- en denkniveau
 • Ruime aantoonbare ervaring als project- of programmaleider op het gebied van complexe ICT projecten, bij voorkeur bij een Omgevingsdienst
 • Ervaring met de implementatie van een (VTH)-zaaksysteem, bij voorkeur m.b.t. VTH-zaaksysteem
 • Ervaring met agile werken en het toepassen van deze werkwijze op het project
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx