Projectleider vernieuwing website en CMS

Functie:                                         Projectleider vernieuwing website en CMS
Startdatum:                                   16-01-2023
Aantal uur per week:                    24-32 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 30-06-2024, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Leiden
Deadline:                                        03-01-2023 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20221216_16

Omschrijving
Voor onze eindklant, Hogeschool Leiden, zoeken wij een Projectleider vernieuwing website en CMS 24-32 uur per week. Startdatum: 16-01-2023.

De website van Hogeschool Leiden is cruciaal in onze contacten met de buitenwereld. Voor nieuwe studenten – zowel scholieren als werkenden – en voor bedrijven, instellingen, sollicitanten, journalisten, overheden en anderen, is het de eerste kennismaking met onze hogeschool. Het is de plek waar buitenstaanders veel belangrijke informatie treffen en hun eerste beelden vormen. Het is als de lobby van een hotel. Je komt er binnen, kijkt om je heen, proeft de sfeer en stelt je vragen. Daarna besluit je of je verder gaat of dat je rechtsomkeert maakt en je elders gaat oriënteren. Achter de lobby liggen de verdiepingen en kamers. In ons geval: de opleidingen, kenniscentra en andere onderdelen van de hogeschool. Daar vindt het échte werk plaats. Zo is een goede, actuele digitale entree van levensbelang voor Hogeschool Leiden. Het huidige web voldoet echter in diverse opzichten niet aan de hedendaagse normen. In 2023 gaan we aan de slag met een ingrijpende verbouwing en totale vernieuwing van ons externe web. Wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen, staat in een plan van aanpak.

Doelstelling project

De doelstelling van het project is om te komen tot een volledig nieuwe website en bijbehorend CMS. Hieronder vallen de fasen aanbesteding van het CMS, en het ontwerp en het bouwen van de website . Binnen het project valt ook het daadwerkelijke in gebruik name van het CMS en livegang van de nieuwe website. Kortom, van aanbesteding t/m livegang.

Rol

Als projectleider stuur je op het geheel, van het begin (aanbesteding) tot en met het einde
(livegang website) Je rapporteert aan een stuurgroep die bestaat uit: de directeur M&C (tevens opdrachtgever), directeur IVT en twee faculteitsdirecteuren. De projectleider wordt gevraagd dit geheel te begeleiden naar een succesvolle invoering. Die succesvolle invoering betreft natuurlijk resultaten op functioneel en technisch gebied maar juist ook op de borging en overdracht naar de staande organisatie. Denk hierbij aan processen voor (decentraal) content beheer, functioneel en technisch beheer, contractbeheer en regievoering op leverancier(s).

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

De projectleider beschikt over voldoende relevante kennis (minimaal HBO), werkervaring (minimaal 3 jaar in een soortgelijke functie) en aantoonbaar leidinggevende capaciteiten in vergelijkbare projecten. Je bent in staat om de opdrachtgever in bestuurlijk complexe situaties te adviseren en om helder te rapporteren. Je bent in staat om het belang van de opdrachtgever te verdedigen in contractuele onderwerpen en om leiding te geven aan de projectteamleden.

Je hebt oog voor detail op de voor de opdrachtgever relevante aspecten, bent in staat om complexe factoren te herkennen en te vertalen naar risico’s en kansen voor de opdrachtgever en om knelpunten daar in te doorgronden. Je werkt oplossingsgericht samen waarbij je in staat bent om je eigen zienswijze en het belang van de opdrachtgever te verdedigen.

Specifieke aantoonbare kennis van en ervaring met: 

 • Aantoonbare ervaring met de complexe (lijn- en project)organisatie binnen een HBO-en/of WO-instelling
 • Aantoonbare ervaring als overall-projectleider van grootschalige en complexe webvernieuwing, bij voorkeur in hoger onderwijs
 • Aantoonbare ervaring met het verbeteren van de informatievoorziening in het ketenproces rondom dit project

Competenties 

 • Projectmatig werken, aansluitend bij de werkwijze van HL 
 • Inhoudelijk leiderschap 
 • Organisatiesensitief 
 • Goed kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en uitwerking 
 • Sterk organiserend vermogen 
 • Creatief en onconventioneel 
 • Motiverend en overtuigende veranderaar 
 • Flexibel en proactief 
 • Visie en analytisch denkvermogen
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Adviesvaardig 
 • Stressbestendig


Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • Tarief (exclusief btw, inclusief reis-/verblijfskosten)
 • FTE beschikbaarheid
 • Geplande vakantie(s)
 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden. 

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx