Projectleider Regionale Samenwerking

Functie:                                       Projectleider Regionale Samenwerking
Startdatum:                                 Zo spoedig mogelijk
Aantal uur per week:                  8-12 uur per week 
Tarief:                                           € Marktconform

Periode:                                       t/m 12 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                        Thuis
Deadline:                                     16-04-2021 08:00
ZZP:                                              Nee
Aanvraagnr:                                 20210413_04

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Rotterdam, zoeken wij een Projectleider Regionale Samenwerking voor 8-12 uur per week met als startdatum: ZSM.

Jouw functie
In de fase waarin we als samenleving nu zitten wordt data steeds belangrijker om onze complexe vraagstukken te helpen oplossen op het gebied van democratie en participatie, duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie, en digitalisering. Daarin is samenwerking over de ‘eigen grenzen heen’ essentieel, en juist hierop is onze recent opgestarte regionale samenwerking gericht. Onder trekkerschap van de provincie ZuidHolland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam wordt gewerkt aan het opbouwen van een gezamenlijk, onderling verbonden digitaal regionaal netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en betrokken bewoners. Dit netwerk maakt het mogelijk om veel makkelijker data met elkaar uit te wisselen, gebruik te maken van elkaars toepassingen en om grensoverstijgende toepassingen mogelijk te maken. Om uitvoering te geven aan deze samenwerking, is een koersdocument opgesteld en wordt een programmabureau opgericht. Daarbij levert het koersdocument de drie bouwstenen waarop de samenwerking is gebaseerd: (1) betrokken burgers en bedrijven, (2) circulariteit en duurzaamheid, en (3) digitaal en data. Het programmabureau heeft als doel uitvoering te geven aan dit koersdocument door middel van het uitvoeren van use cases op het snijvlak van deze drie bouwstenen.

Het is jouw rol om de verbinding te leggen tussen het op te richten programmabureau en de gemeente Rotterdam. Je werkt vanuit het programmateam Digitale Stad van de gemeente Rotterdam en bent lid van het regionale programmabureau. Je gaat proactief op zoek naar mogelijkheden om Rotterdamse initiatieven en projecten te verbinden aan de regionale ambities en vice versa. Het opbouwen en onderhouden van zowel een intern netwerk binnen de gemeente Rotterdam, als een extern netwerk met de partners binnen de regionale samenwerking is jou toevertrouwd. Verder vind je werken in een innovatieve, ‘fluïde’ omgeving een uitdaging en word je niet onrustig van een gebrek aan een duidelijke structuur. Je beschouwt je werk als een gezamenlijke ontdekkingsreis. Het werken op het snijvalk van sociaal, fysiek en digitaal spreekt je aan, en je kunt lange-termijn-dromen en ambities goed verbinden met een ‘hands-on’ mentaliteit. Je verzorg de Rotterdamse inbreng en de afstemming in de stukken ten behoeve van de stuurgroep. Je legt verantwoordelijkheid af aan de programmamanager Digitale Stad, tevens lid van de stuurgroep Regionale samenwerking.

Jouw profiel 
Voor deze rol zoeken wij iemand die interesse heeft in innovatie en uitdagingen aan durft te gaan. Je hebt een duidelijke projectscope, maar je kan daarbinnen varieren met aanpak, doel en tempo. Je vindt leren, evalueren en kennisdelen net zo belangrijk als het feitelijke project resultaat. Je omarmt onzekerheid in plaats van het proberen uit te bannen en hebt een handson’-mentaliteit. Je kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je werkt zelfstandig maar bent ook een echte teamspeler en wilt gezamenlijk resultaten behalen. Je betrekt pro-actief de bewoners bij het project en je kan goed verschillende belangen afwegen. Je hebt gevoel voor klantwensen en de bijbehorende productontwikkeling. Ook kan je goed opereren in een nog te ondekken omgeving. Je ziet kansen zonder de bedreigingen uit het oog te verliezen. Tot slot ben je communicatief vaardig in woord en geschrift en heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

  • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding
  • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectleider, opgedaan in de afgelopen 8 jaar
  • Je hebt ervaring met het zelfstandig opzetten van projecten
  • Je hebt ervaring met stakeholdermanagement
  • Je bent communicatief vaardig in woord en schrift

Functiewensen

  • Je hebt een academisch denk- en werkniveau
  • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen een overheidsorganisatie
  • Vakinhoudelijke kennis op het vlak van data en digitalisering
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx