Projectleider procesoptimalisatie 2853223

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Utrecht
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project leider
Functietitel Projectleider procesoptimalisatie 2853223
Aantal posities 1
Aantal uur per week 20,00
Startdatum opdracht 2-8-2021
Einddatum opdracht 2-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           22-7-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Projectleider procesoptimalisatie

Het programma MOW wil onderzoeken of er een efficiencyslag gemaakt kan worden op de werkwijze ten aanzien van onderzoek naar arbeidsongevallen en deze direct doorvoeren in 2021. Het doel is hierbij minder uren besteding door de inspecteurs aan het uitvoeren van ongevalsonderzoek met behoud van de kwaliteit.

De Gedifferentieerde Aanpak Ongevalsonderzoek is per 1 oktober 2020 de werkwijze voor de Inspectie SZW te aanzien van ongevalsonderzoek. In de nieuwe aanpak kunnen ongevallen niet meer worden onderzocht, door de werkgever zelf worden onderzocht, er kan een inspectie van de arbeidsplaats plaatsvinden of op de gebruikelijke wijze (onderzoeken of een arboregel is overtreden, die geleid heeft tot het ongeval en op basis daarvan een boeterapport opstellen). De aanpak staat onder voortdurend toezicht vanwege het potentiële afbreukrisico. Er is een strict kwaliteitskader gedefinieerd.

Primaire doel van deze werkwijze is het opleveren van meer effect (meer veiligheid en gezondheid, minder ongevallen). In de praktijk kost deze werkwijze veel tijd, terwijl aan de voorkant de gedachte was dat het ook tijdswinst zou opleveren. De uitgebreide monitoring geeft nu het beeld dat dit nog niet behaald wordt.

Voorgestelde aanpak
De indruk bestaat dat de GAO nog verder gestroomlijnd kan worden. Door met een externe blik de aanpak te analyseren, potentiele verbeteringen in kaart te brengen en deze samen met de uitvoerders te implementeren kan hopelijk de beoogde efficiency en het beoogde effect worden behaald. De projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het opleveren van de GAO is beschikbaar om aan deze doorontwikkeling een bijdrage te leveren.

De programmamanager is overeen gekomen met de OR en de directeur M&M dat dit project uitgevoerd zal worden door een externe projectleider met (Lean) kennis op het gebied van procesoptimalisatie, gekoppeld aan een interne deskundige. Hierdoor zou een combinatie gevormd kunnen worden van interne materiedeskundigheid enerzijds en externe methodologische deskundigheid gecombineerd met een onbevangen blik anderzijds

Gewenst profiel
Wij zijn op zoek naar een ervaren adviseur die als sparringspartner van het programmakernteam kan fungeren en als projectleider de gewenste verbetering in kaart kan brengen en kan implementeren. Wij denken hierbij aan iemand met minimaal een WO werk-/denkniveau die beschikt over ruime kennis van- en ervaring met procesoptimalisatie met behulp van een Lean aanpak. De kandidaat dient te beschikken over minimaal een ‘Lean green belt’ certificaat of gelijkwaardig en dient op korte termijn beschikbaar te zijn. Ervaring met procesoptimalisatie bij de Rijksoverheid en met name uitvoeringsdiensten, opsporingsinstanties of inspecties is een pré. Gewenste competenties – Resultaatgerichte adviseur – Onafhankelijk – Kunnen omgaan met gevoeligheden; – Doortastend – Verbindend – Communicatief vaardig – Coachend – Bijdragen aan het leren continue verbeteren

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx