Projectleider informatievoorziening

Functie:                                        Projectleider informatievoorziening
Startdatum:                                  21-06-2021
Aantal uur per week:                   20 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 20-09-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Drimmelen
Deadline:                                      10-06-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210604_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Drimmelen, zoeken wij een Projectleider informatievoorziening voor 20 uur per week met als startdatum: 21-06-2021.

De projectleider Informatievoorziening verzorgd projecten die voortkomen uit de projectportfoliokalender en het Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening. De projectleider is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het succesvol bereiken van de afgesproken resultaten van de start van het project tot het opleveren.

Vakmatige taken 

 • Bepaalt in samenspraak met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever het projectresultaat
 • Stelt samen met de opdrachtgever een projectopdracht op
 • Stelt de projectorganisatie samen: Stuurgroep (indien van toepassing) en projectteam
 • Stelt een projectplan op samen met het projectteam, zorgt voor het verkrijgen van goedkeuring
 • Realiseert het project binnen gestelde kaders en rapporteert het eindresultaat m.b.t.: Geld, Resultaat, Organisatie, Tijd, Informatie en Tijd (GROTICK)
 • Legt verantwoording af aan de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever
 • Is verantwoordelijk voor de samenstelling en het goed functioneren van het projectteam
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de beslisdocumenten
 • Bewaakt het budget
 • Deelt het project op in fasen en legt per fase de aard en omvang van de activiteiten vast en het daarbij behorende beslag op middelen (capaciteit van mensen, tijd en geld)
 • Maakt afspraken met de ambtelijke opdrachtgever over eventuele inzet van gemeentelijk personeel dan wel externe inhuur
 • Maakt afspraken met de capaciteitsleverancier over de kwaliteit en kwantiteit van in te zetten medewerkers
 • Organiseert periodiek overleg met de opdrachtgever(s)
 • De stuurgroep tijdig en adequaat informeren, indien afgeweken wordt of moet worden, van de projectopdracht, projectafspraken of budget
 • Is verantwoordelijk voor de communicatie over het project (zowel binnen het gemeentelijk apparaat als naar de omgeving)
 • Is verantwoordelijk voor het inrichten van een contractadministratie, een financiële administratie en een projectarchief
 • Is verantwoordelijk voor het inventariseren van de risico’s en het implementeren van beheersmaatregelen
 • Rapporteert het eindresultaat op basis van de afgesproken GROTICK-kaders
 • Organiseert de evaluatie van het project, na oplevering
 • En stelt het decharge document op

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Kandidaat beschikt over HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur een bedrijfskundige of bestuurskundige achtergrond
 • Kandidaat heeft ruime ervaring in de rol van adviseur, manager of projectleider waarbij geschakeld moest worden en verbindingen gelegd moesten worden tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Kandidaat heeft kennis van PRINCE2 en in het bezit van IPMA-C certificering
 • Kandidaat is beschikbaar voor 20 uur in de week 
 • Kandidaat is in staat om op 21-06-2021 te starten 
 • Kandidaat heeft ruime ervaring met projectmatig werken als lid van een projectgroep of als projectleider

Functiewensen

 • Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Kandidaat kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit
 • Kandidaat heft ruime ervaring met werken in of met gemeenten in een rol waarin doelen bereikt moesten worden in een krachtenveld van bestuurders, managers en stakeholders van andere organisaties en waar belangentegenstellingen in goede banen geleid moesten worden
 • Kandidaat is organisatie sensitief en beïnvloedend vermogen
 • Kandidaat kan goed omgaan met de politieke context van een gemeente en je bent een verbinder tussen de diverse i-vakgebieden
 • Kandidaat kan enthousiasmeren, draagvlak creëren in de organisatie
 • Kandidaat heeft een klantgerichte houding en beschikt over goede adviesvaardigheden
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx