Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk

Functie:                                         Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    32 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Den Haag / Thuis

Deadline:                                        01-07-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210623_11

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoeken wij een Projectleider implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk
 voor 32 uur per week. Startdatum: ZSM.

Namens de VNG maak je als Projectleider onderdeel uit van het programma UMw en ben je verantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma UMw in afstemming met de programmamanager UMw.

Doel is om de aansturing van het implementatieteam in goede banen te leiden en de projectleden die elk een eigen specialisme hebben, tijdig te informeren over de te zetten stappen. Dit alles om volgens de planning tot een werkend en geïmplementeerd Uitwisselingsmechanisme te komen.

Lange termijn: de wens is dat het Uitwisselingsmechanisme uitgroeit naar een gemeente breed uitwisselingsmechanisme. Het uitwisselings-mechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar de common-ground gedachte van gegevensuitwisseling en we tegelijkertijd aan kunnen blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein omdat hier de grootste urgentie is.

Werkzaamheden en verantwoordelijken 

 • Opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de tactische aanpak
 • Uitvoering hieraan geven met het implementatieteam UMw 
 • Zorgdragen voor afstemming met betrekking tot de implementatie met de andere betrokken onderdelen van de VNG, DIVOSA, UWV, IB, BKWI, SZW en het gemeentelijk veld
 • Komen tot gezamenlijke plannen met het programma VUM over pilots in de uitvoering met gemeenten, IB en IT-leveranciers
 • Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse en privacyaspecten (AVG) als onder-deel van het implementatieplan UMw in afstemming met VNG, IB en de bijbehorende governance
 • VNG-interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Implementatie UMw, zowel inhoudelijk, als financieel
 • Planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het implementatieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk/ VUM’ bij SZW/VNG
 • Afstemming en coördinatie van de inzet van capaciteit en expertise (inkomen, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, etc.) op het maken van ontwerpen en analyses ten bate van de implementatie

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Afgeronde Hbo-opleiding
 • Tenminste 5 jaar werkervaring als projectleider 
 • Waarvan tenminste 3 jaar werkervaring als strategisch en coördinerend projectleider in een Multi-stakeholders omgeving in zowel publieke als private sector
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functiewensen

 • Geef aan hoeveel jaar aantoonbare werkervaring de aangeboden kandidaat heeft met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategisch en tactisch niveau met implementatie programma’s
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van communicatie strategie in een complex bestuurlijke context ( Interne stakeholders en externe stakeholders met regionale- en landelijke organisaties)
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van Project-, Proces- managent en Informatiekunde methodiek in een verbeterproject. (bijvoorbeeld Prince, Lean, Six sigma , Enterprise Information Management of vergelijkbaar)
 • Aantoonbare werkervaring met de aansturing van programma’s en/of projecten met een zware Informatiekundige component in de afgelopen 5 jaar
 • Geef aan hoeveel jaar aantoonbare werkervaring aangeboden kandidaat heeft als strategisch en coördinerend projectleider
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx