Projectleider implementatie BI-Datawarehouse

Functie:                                        Projectleider implementatie BI-Datawarehouse
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   32 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 6 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Utrecht
Deadline:                                      12-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210705_18

Omschrijving
Voor haar eindklant, De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, zoeken wij een Projectleider implementatie BI-Datawarehouse voor gemiddeld 32 uren per week met als startdatum: ZSM.

De projectleider van BVO NL heeft een cruciale rol bij het welslagen van de implementatie van BI oplossingen voor gebruikers. Hij of zij moet bij de herstart het project stevig neerzetten: de juiste mensen betrekken; afspraken maken over taken/verantwoordelijkheden,  de onderlinge communicatie en de manier van werken; een planning opleveren waarbij zowel oplevermomenten, sprints en contactmomenten gedefinieerd zijn. Ook verwachten we een scherpe houding ten aanzien van gedefinieerde/te definiëren eindproducten, acceptatiecriteria en de manier van toetsen bij oplevering.

De projectleider is een leider die het team mee kan krijgen en kan enthousiasmeren. Hij of zij moet boven het project staan en goed overzicht kunnen houden. Daarnaast moet de projectleider de leverancier scherp houden op voortgang, opleveringen en urenbesteding. Hierbij is ook afstemming met de afdeling contractmanagement en control essentieel. De projectleider legt verantwoording af aan en informeert wekelijks de stuurgroep.
 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau
 • Aantoonbaar succesvol geweest in de begeleiding van implementatie van Business Intelligence oplossingen, met afdoende inhoudelijke kennis om projectleiderschap in te kunnen vullen in een soortgelijke organisatie
 • Eindverantwoordelijkheid voor ICT en/of projecten (bij voorkeur met projecten waarin sprake is van een (Europese) aanbesteding) (benoem dit duidelijk in het cv)
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk projectleider of lijnfunctionaris voor omvangrijke verandertrajecten, fusies of overnames
 • Beschikbaar uiterlijk per 1 september 2021

Functiewensen 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van IT en/of projectmanagement
 • Aantoonbare succesvolle resultaten behaald in de implementatie van Business Intelligence oplossingen (benoem dit duidelijk in het cv) 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als eindverantwoordelijke in een ICT-functie of als projectleider van complexe projecten (benoem dit duidelijk in het cv) 
 • Aantoonbare ervaring met organisaties met een complexe positie in de zorgketen, hoge volumes en/of uitvoeringsorganisaties (beschrijf dit duidelijk in een voorbeeld)
 • Ervaring met contracten in het kader van Europese aanbesteding (beschrijf dit duidelijk in een voorbeeld) 
 • Heeft kennis en ervaring met Agile-Scrum-werken (benoem dit duidelijk in het cv) 
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx