Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy

Functie:                                        Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy
Startdatum:                                  12-07-2021
Aantal uur per week:                   16 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      13-05-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210505_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Projectleider en adviseur portefeuille Ethiek & Privacy voor gemiddeld 16 uren per week met als startdatum: 12-07-2021.

Privacy is het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Binnen de politie gaat het dan om de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wpg is van toepassing op elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de uitvoering van de politietaak, uitzonderingen daar gelaten. De AVG is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die niet onder bijzondere privacywetgeving zoals de Wpg vallen. In het naleven van de Wpg en de AVG hebben alle medewerkers binnen de politie dan ook een verantwoordelijkheid.

De privacygerelateerde verbetertrajecten en ontwikkel- en implementatieopgaven die de komende jaren moeten plaatsvinden, zijn beschreven in een Roadmap Privacy. Voor de uitrol van deze Roadmap zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider die ons hierbij gaat helpen.

De politie bevindt zich in een nieuw tijdperk, door een veranderende en steeds digitaler wordende samenleving wordt ook van de politie gevraagd om met de tijd mee te gaan en innovatief te zijn. Er is sprake van een groeiend aantal digitale vormen van criminaliteit en de politie wordt geacht ook deze zaken voortvarend aan te pakken en op te lossen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om samen te werken met andere (overheids)partners om gezamenlijk op te treden tegen criminaliteit. Het uitwisselen van gegevens is daarvoor cruciaal. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk dat de politie grip houdt op haar informatiepositie en zorgvuldig en conform privacy wet- en regelgeving (Wpg/Avg) met persoonsgegevens om blijft gaan. De politie dient namelijk te allen tijde een betrouwbare overheidsinstantie te zijn voor de burgers in onze samenleving.

Jij bent in staat om regie te voeren op de verbeter- en implementatieactiviteiten binnen een projectorganisatie en organiseert dat plannen van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. Je werkt samen met de diverse coördinatoren en specialisten. Je monitort de voortgang en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder Privacy en lijnverantwoordelijken.

Je ondersteunt direct de portefeuillehouder Ethiek & Privacy van de Eenheid Oost NL en neemt deel aan landelijke en eenheidsbrede overleggen.

Verantwoordelijkheden

 • Samenwerken met de diverse coördinatoren en specialisten en sturen op privacy-compliance
 • Aanspreekpunt voor de lijnverantwoordelijken
 • Periodiek rapporteren
 • Afstemming met het portefeuilleteam
 • Verantwoording afleggen aan de portefeuillehouder

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 12-07-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 16 uur per week
 • Reizen kan onderdeel zijn van de opdracht. Er wordt op meerdere locaties gewerkt. Sommige politielocaties zijn moeilijk bereikbaar met OV. Hier dient rekening mee gehouden te worden
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van project- en programmamanagement
 • Aantoonbare werkervaring met Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg)

Functiewensen 

 • Aantoonbare werkervaring in het leiden van implementatie en borging in projecten. Benoem hier heel duidelijk om wat voor implementatie het ging, de exacte rol van de kandidaat en de resultaten
 • Aantoonbare werkervaring met Privacy wet- en regelgeving (Avg en/of Wpg). Beschrijf hier duidelijk naast de werkervaring ook het kennisniveau
 • Aantoonbare werkervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur binnen politie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx