Projectleider digitalisering werkprocessen en anonimiseren

Functie:                                        Projectleider digitalisering werkprocessen en anonimiseren
Startdatum:                                   04-04-2022
Aantal uur per week:                    36 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-12-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Noord-Brabant

Deadline:                                       10-03-2022 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20220302_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, Provincie Noord-Brabant, zoeken wij een  Projectleider digitalisering werkprocessen en anonimiseren voor 36 uur per week. Startdatum: 04-04-2022.

Digitaal duurzaam beheer van informatie gaat over het in bewaring nemen, duurzaam bewaren, beheren en ontsluiten van overheidsinformatie vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk, conform wet- en regelgeving. Het gaat over het vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar hebben en houden van overheidsinformatie.

In deze tijden van exponentiële groei van data en digitalisering werken we met een gezonde ambitie toe naar een toekomstgerichte, wendbare en duurzame informatiehuishouding van de Provincie Noord-Brabant.

Zoals veel overheidsorganisaties heeft de provincie Noord-Brabant uitdagingen in het informatiebeheer. Denk hierbij onder andere aan de kwalitatieve staat van de archieven, het niet altijd soepel verlopen van de afhandeling van WOB-verzoeken en Statenvragen en de digitalisering van fysieke werkprocessen en archieven. Er lopen dan ook diverse projecten en trajecten om hier de juiste stappen in te zetten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk, mede met het oog op de implementatie van de Wet Open Overheid, om deze ontwikkelingen meer op elkaar af te stemmen en in een stroomversnelling te brengen.

Dus zijn we een project gestart. Met het multi-project ‘Impuls aan Informatiebeheer’ geven we diverse initiatieven die in het verleden genomen zijn een flinke zet vooruit, een impuls. We willen informatiebeheer beter organiseren, we willen het werken met informatie gemakkelijker maken, en we gaan IT-systemen slimmer inzetten.

We richten ons op een strategie met aandacht voor de organisatie, processen, medewerkers, ict en architectuur

Wat ga je doen 

Je gaat aan twee projecten leiding geven;

 • Digitalisering werkprocessen
  • Hoe zorg je ervoor dat ‘papieren’ werkprocessen gedigitaliseerd worden? Dat is de uitdaging van dit project. De Provincie werkt wel digitaal, maar dat betekent niet dat er helemaal geen ‘papieren’ (deel)werkprocessen meer zijn. Digitalisering heeft direct impact op het werkproces. Ook dit is onderdeel van dit project. Het doel is om papieren stromen te inventariseren en te vervangen door digitale stromen, waardoor het werk efficiënter en geautomatiseerder kan verlopen. Hierbij kun je in eerste instantie bijvoorbeeld denken aan het digitaliseren van poststromen en verzendregistraties en de inrichting van de berichten box of van e-formulieren. De projectleider start met een inventarisatie en impactanalyse, inclusief scenario’s en een advies. Daarna volgt een plan van aanpak voor de uitvoering van digitalisering van één of meerdere werkprocessen.
 • Anonimiseren
  • Het Provinciehuis is een informatiehuis. Zo wordt er intern veel informatie gedeeld, maar worden er ook gegevens naar derden verstrekt. Deze gegevens (data bronbestanden, dossiers, persoonsgegevens) betreffen delicate gegevens die bij informatie-uitwisseling in bepaalde mate afgedekt dienen te worden. Om de kans op een datalek te verkleinen is wet- en regelgeving opgesteld, die als richtlijn gevolgd dient te worden door de Provincie Noord Brabant. Deze wet- en regelgeving schrijft voor dat gegevens bij zowel interne als externe informatie uitwisseling in bepaalde mate geanonimiseerd dienen te worden. De Provincie Noord Brabant onderzoekt wat en waar de mogelijkheden tot het correct en eenvoudig anonimiseren van informatie binnen de Provincie liggen en wat wet- en regelgeving voorschrijft. De projectleider brengt de diverse adviezen samen, adviseert en begeleidt ons bij de implementatie van anonimiserings oplossingen en de in beheer name van de dienstverlening.

Kandidaatsomschrijving

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Ervaring als projectleider en met implementaties
 • Ruime kennis van (werk)processen en procesmanagement
 • Kennis van informatieveiligheid en AVG en, bij voorkeur, van anonimiseren
 • Ervaring met implementaties van techniek in combinatie met adoptie en gebruikersinstructie
 • Voorkeur voor ervaring met informatiebeheer en in overheidsorganisaties

 

Functie-eisen
De functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV

 • Kandidaat beschikt over minimaal een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding en recente (niet ouder dan 5 jaar) aanvullende trainingen op gebied projectmanagement en implementaties
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring op gebied werkprocessen en procesmanagement
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring op gebied van informatieveiligheid en AVG
 • HBO/WO werk- en denkniveau

Functiewensen

 • Kandidaat beschikt over minimaal een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding en recente (niet ouder dan 5 jaar) aanvullende trainingen op gebied projectmanagement en implementaties
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring op gebied werkprocessen en procesmanagement
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring op gebied van informatieveiligheid en AVG


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx