Projectleider Dienstverlening

Functie:                                        Projectleider Dienstverlening
Startdatum:                                  05-07-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-06-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      07-05-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210503_04

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Projectleider Dienstverlening voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 05-07-2021.

Het programma Politie in Verbinding als onderdeel van de portefeuille Dienstverlening zoekt een projectleider “Nieuwe contactmomenten. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij waarbij we werken vanuit een Customer Journey. Dit houdt in dat wij er onder andere voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle intake waarin de (digitale) reis die de klant maakt centraal staat. Kom jij ons versterken?

Wat ga je doen?
De portefeuille dienstverlening is één van de 14 strategische hoofdportefeuilles binnen de politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Als projectleider ben je onderdeel van het programma Politie in Verbinding (PiV). Je werkt nauw samen met de programmamanager PiV en de gemandateerd opdrachtgever. Je geeft richting aan en bent verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen jouw cluster in samenwerking met de landelijk referenten dienstverlening.

 

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de gezamenlijke  aansturing van het landelijke projectteam (max.15 medewerkers)
 • Verantwoordelijk voor de projectrealisatie en aansluiting hiervan op de visie Politie in Verbinding in het cluster Nieuwe Contactmomenten
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alles in goed overleg met de Programmamanager PiV, referenten, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen
 • Verantwoordelijk voor de projectimplementatie en de borging van landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alle is goed overleg met de Gemandateerd Opdrachtgever

Vakmatige taken 

 • Het optreden als projectleider voor de verschillende projecten die in het kader van Dienstverlening zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal
 • Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team
 • Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat het projectteam te laten excelleren
 • Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam binnen het cluster Nieuwe contactmomenten en voor het behalen van de tactisch/operationele resultaten en werkt nauw samen met de programmamanager PiV
 • Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in de projecten. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen
 • Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (realisatie)activiteiten op elkaar af te stemmen
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten binnen de oplevering en borging van realisatieprojecten en/of verandertrajecten

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 05-07-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2022 voor 36 uur per week
 • Kandidaat heeft een afgeronde erkende 4-jarige HBO opleiding
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van realisatieprojecten van initiatie tot project décharge

Functiewensen 

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider/manager binnen de overheid
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx