Projectleider Data Governence 2826209-3

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project leider
Functietitel Projectleider Data Governence 2826209-3
Aantal posities 1
Aantal uur per week 24,00
Startdatum opdracht 14-6-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           11-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Projectleider Data Governence

In de nasleep van het onderzoek van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (PoK) wil de Inspectie SZW een gedetailleerd in kaart hebben welke gevoelige gegevens vastgelegd, verkregen en gebruikt worden binnen Inspectie SZW. Inspectie SZW wil voortvarend aan de slag met het onderwerp data-governance met prioriteit voor (en dus te beginnen bij) deze gevoelige gegevens. Dit alles moet aansluiten op de datastrategie van het kerndepartement SZW die deze zomer beschikbaar komt. Dit omvat een actieplan met korte termijn maatregelen voor 2021, de uitvoering hiervan in 2021 en een concreet plan voor maatregelen op langere termijn. Dit betreft onder andere:
• besluitvorming over data-vastlegging, gebruik en uitwisseling op het juiste niveau in brede afweging van kansen en risico’s, inclusief juridische en ethische aspecten en te nemen maatregelen;
• rollen binnen het eigenaarschap (o.a. eigenaar, beheerder en gebruiker) uitgewerkt en belegd;
• traceerbaar en correct data-gebruik en beheer;
• traceerbaar en correct gebruik van data in algoritmes;
• bijbehorende procedures opgesteld, ingevoerd en gecommuniceerd.

en op termijn:
• beheer van algoritmes.

Werkzaamheden Primaire taken:
• Opdrachtnemer van het project;
• Zorgdragen voor de oplevering van de beoogde producten en resultaten;
• Management van de relaties met de omgeving (direct betrokkenen binnen de Inspectie, evt. contacten met Beleid en het departementale project op dit onderwerp in afstemming met de lijnorganisatie);
•Leidinggeven aan de projectgroep, invulling geven aan de projectorganisatie in samenwerking met de staande organisatie van de Inspectie;
• Communicatie over de inhoud en opbrengsten van het project, e.e.a. in samenspraak met de opdrachtgever.

Verantwoordelijk voor:
• Kwaliteit van de op te leveren producten en resultaten en de daartoe uit te voeren activiteiten;
• Ordelijk en beheerst verloop van het project;
• Vertrouwelijkheid in de procesgang van het project en de bevindingen.


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx