Projectleider Data Governence 2826209-2

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 02
Werklocatie : Den Haag
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Project leider
Functietitel Projectleider Data Governence 2826209-2
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 24,00
Startdatum opdracht 24-5-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           10-5-2021 15:00
Functiebeschrijving Functienaam: Projectleider Data Governence

Er dienen hierin voldoende checks and balances in de processen aangebracht te zijn om uitwassen te voorkomen en de verantwoordelijkheden in de besluitvorming moeten zodanig helder zijn dat duidelijk is wie waarop aanspreekbaar is. Daartoe verwacht opdrachtgever een quick scan op de IST, een gedragen projectplan voor de aanpak en sturing op de uitvoering van die aanpak. Onderdeel van de aanpak moet zijn dat de data-governance voldoende bijdraagt aan een transparante verantwoording binnen de hiërarchie van de organisatie en bewindspersonen, die ook publieke verantwoording aan burgers mogelijk maakt.

Binnen scope:
· In charge brengen van de aanbod-en regie-organisatie (MT-IV onderdelen I-Regie, AenO en IMV) tav eigen rol en taken op dit terrein.
· Nadrukkelijk aansluiten bij, en betrekken van, de lijnorganisatie in dit project, zeker omdat datasets niet alleen bij de datateams van AenO worden verwerkt, maar ook op verschillende andere plekken in de organisatie.
· Agenderen wat de vraag-organisatie van Inspectie SZW (Toezicht, APS, waaronder juridische afdeling, Opsporing, M&M) hierop te doen heeft en aanbevelingen voor handvatten voor de vraagorganisatie.
· Dit vervatten in een haalbaar plan met de ambitie om op 1 jan 2022 op de belangrijkste punten op orde te zijn en op 1 juli 2021 de belangrijkste issues en risico’s in beeld te hebben.
· Uitzetten, begeleiden en coördineren van het uitvoerende werk uit het plan van aanpak, voortgang bijhouden, maatregelen op risico’s in de voortgang en op de inhoud voorstellen
· Verzorgen van een tussenrapportage op 1 juli 2021 met inzicht in de voortgang, de belangrijkste issues, risico’s en korte termijn maatregelen
· Verzorgen van een eindrapportage voor 1 jan 2022 met een beschrijving van de beoogde data-governance (met prioriteit voor gevoelige gegevens inclusief bijbehorend proces waar ook juridische en ethische afweging deel van uitmaakt) en aanbevelingen voor het in de lijn borgen en een roadmap van wat er in 2022 nog moet gebeuren

Primaire taken:
· Opdrachtnemer van het project
· Zorgdragen voor de oplevering van het beoogde resultaat
· Management van de relaties met de omgeving (direct betrokkenen binnen de Inspectie, evt. contacten met Beleid en departementale project op dit onderwerp in afstemming met de lijnorganisatie)
· Leidinggeven aan de projectgroep, invulling geven aan de projectorganisatie in samenwerking met de staande organisatie van de Inspectie
· Communicatie over de inhoud en opbrengsten van het project, eea in samenspraak met de opdrachtgever


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx