Projectleider aanbesteding/Implementatie financieel pakket

Functie:                                         Projectleider aanbesteding/Implementatie financieel pakket
Startdatum:                                   15-02-2023
Aantal uur per week:                    4-24 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 11 maanden na startdatum, met kans op verlenging

Locatie:                                          Nieuwegein
Deadline:                                        12-01-2023 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20230106_17

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Nieuwegein, zoeken wij een Projectleider aanbesteding/Implementatie financieel pakket voor 4-24 uur per week. Startdatum: 15-02-2023.

Wij starten een aanbesteding voor ons financieel pakket met als doel per 1 januari 2025 met het nieuwe financieel pakket te gaan werken. Onze voorlopige projectopzet/-planning is te vinden op www.nieuwegein.nl/flextender.

Wat is jouw inbreng?
We zoeken een expert die met onze input het programma van eisen opstelt, en de aanbesteding begeleidt (van publicatie t/m definitieve gunning). Je pakt onder meer de volgende taken op:

 • Opstellen van een gedetailleerd projectplan, inclusief afstemming in de diverse gremia (projectteam, stuurgroep, Financiën, I&A)
 • Opstellen programma van eisen met input vanuit de organisatie
 • Samen met leden van het projectteam beantwoorden van vragen middels Nota van Inlichtingen en beoordelen van inschrijvingen

Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding zorg je vervolgens in afstemming met de gegunde partij voor een goede implementatie. Je pakt onder meer de volgende taken op (vanaf 2024):

 • Afstemmen implementatieplan met gegunde partij
 • Monitoren van de (voortgang van de) implementatie, testen en opleiden van gebruikers
 • Begeleiden van ingebruikname van het nieuwe pakket, beschikbaar houden van het oude pakket en nazorg

In dat alles vervul je de rol van projectleider. Je coördineert daarmee ook de inzet vanuit de organisatie en bewaakt de samenhang met andere projecten. Je geeft leiding aan het projectteam en zit vergaderingen van de stuurgroep voor. Je stuurt werkgroepen aan en adviseert/rapporteert gevraagd en ongevraagd vanuit je expertise aan je opdrachtgever en de stuurgroep. In overleg met jou zorgen we voor een projectondersteuner die je administratieve taken (notuleren van vergaderingen, agendabeheer etc.) uit handen kan nemen. We horen graag hoe je zelf denkt je rol als expert/projectleider het beste te kunnen invullen.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-outs. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau op het gebied van ICT en/of Financiën
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkgebied van ICT/Financiën
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een decentrale overheid
Functiewensen
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider met het aanbesteden én implementeren van financiële pakketten
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider en/of in een soortgelijke rol met de aanbesteding én implementatie van financiële pakketten bij decentrale overheden
 • Beschikbaar per uiterlijk 15 februari 2023
 • Beschikbaarheid voor de totale projectduur, tot en met 1e kwartaal 2025 
 • Aantoonbare vervanging wanneer de professional wegens onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar is (benoem dit duidelijk in het cv.)


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx