Projectleider Aanbesteding en implementatie Screen IT

Functie:                                        Projectleider Aanbesteding en implementatie Screen IT
Startdatum:                                  ZSM
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 15 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Nieuwegein
Deadline:                                      15-07-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210705_17

Omschrijving
Voor haar eindklant, De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken, zoeken wij een Projectleider Aanbesteding en implementatie Screen IT voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: ZSM.

De contractduur met de externe partij die zorgdraagt voor onderhoud, hosting en doorontwikkeling van ScreenIT is verstreken. Dit contract dient Europees te worden aanbesteed. Omdat ScreenIT de ruggengraat is van de bevolkingsonderzoeken, is dit contract en de te selecteren partij essentieel voor Bevolkingsonderzoek Nederland.

Als projectleider ScreenIT ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van het aanbestedings- en implementatietraject. Je stelt een team samen dat onder jouw aansturing het programma van eisen formuleert en uiteindelijk een leverancier selecteert, je richt het proces in en je bent verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen tot en met de implementatie. Je legt binnen het project verantwoording af aan de stuurgroep Je adviseert over het aanbestedingstraject vanuit een gecombineerd business en IT-perspectief waarin je de zorgen en belangen van je stakeholders weet te verenigen.

Je rapporteert aan de RvB en werkt intensief samen met de vele betrokkenen bij dit project. Insteek is dat in jouw projectteam in ieder geval ook specifieke expertise rondom (IT) aanbestedingen is geborgd.  

Je verzekert de bijdragen van inhoudsdeskundigen uit de screeningsorganisaties. Je bent een projectmanager die (bij voorkeur) ervaring heeft met (Europese) aanbesteding van ICT-systemen, het afsluiten van ICT-contracten en de daaropvolgende implementatie. Je hebt laten zien succesvol te kunnen werken met stakeholders met uiteenlopende belangen en die samen te brengen.

Je stimuleert de voortgang, bewaakt de uitvoerbaarheid en zorgt voor de implementatie. De projectleider biedt tijdens de periode van opstellen van programma van eisen, het inrichten van het aanbestedingsproces, de leveranciersselectie en keuze, de contractonderhandelingen en de implementatie de inhoudelijke en vaktechnische kennis, alsmede de projectmatige ervaring met vergelijkbare trajecten.

Werkzaamheden 

 • Het laten bepalen van de scope van de aanbesteding
 • Samenstellen van stuurgroep en projectgroep
 • Het laten opstellen van het programma van eisen voor de leveranciersselectie
 • Het inrichten van het aanbestedingsproces zowel in- als extern en het (laten) uitzetten van de aanbesteding
 • De begeleiding van de leveranciersselectie en het doen maken van de uiteindelijke keuze
 • Het voeren van de contractonderhandelingen
 • Het implementeren van het contract met de nieuwe leverancier
 • Projectleiding: Het opstellen van een gedegen projectplan- en bijbehorende planning, voorzien van kritische mijlpalen en capaciteitsplanning. Het initiëren van de activiteiten in het projectplan en het met elkaar verbinden van de verschillende onderdelen van de planning. Het stimuleren van de voortgang van activiteiten

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau
 • Eindverantwoordelijkheid voor ICT en/of projecten (bij voorkeur met projecten waarin sprake is van een (Europese) aanbesteding)
 • Aantoonbare werkervaring en kennis in een (zorg)organisatie of een organisatie in het publieke domein met een omvang van circa 1000 medewerkers
 • Aanpassen naar: Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk projectleider of lijnfunctionaris voor omvangrijke verandertrajecten, fusies of overnames

Functiewensen 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van IT en/of projectmanagement 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als eindverantwoordelijke in een ICT-functie 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het publieke domein of bij subsidieorganisatie met een vergelijkbare aard (uitvoeringsorganisatie, subsidieorganisatie) en omvang (bijvoorbeeld tussen de 800 en 1200 medewerkers, en vergelijkbaar publiek/private kenmerken) (benoem dit duidelijk in het cv)
 • Aantoonbare werkervaring bij een aanbesteding plichtige organisatie, en daarmee aantoonbare werkervaring vanuit rechtmatigheid en met aanbestedingsstrategie (benoem hiervan 1 concreet voorbeeld in het cv) 
 • Beschikbaar uiterlijk per 1 september 2021 
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx