Project-/programmamanagement

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Project-/programmamanagement
Aantal posities 1
Aantal uur per week 40,00
Startdatum opdracht 16-1-2023
Einddatum opdracht 15-7-2023
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           6-1-2023 17:00
Functiebeschrijving Opdrachtomschrijving
Het programma Uitvoeringsplatform Revolverende Instrumenten (UPRI) heeft als doel om een goed werkende applicatie te ontwikkelen voor krediet- en garantieregelingen. Het programma wordt sinds 2 jaar op een Agile manier aangestuurd, vergelijkbaar met andere platformen in het nationale domein zoals UPNL. RVO is op zoek naar een Product Owner voor het UPRI platform voor de volgende fase, waarin volgende regelingen op het platform worden gedigitaliseerd. Van de Platform Product Owner (V/M) worden de volgende activiteiten gevraagd:
a) Het richten en begeleiden van de transformatie op de op UPRI uitgevoerde processen voor krediet- en garantieregelingen. Daarbij gebruikmakend en lerend van andere digitaliseringsprogramma’s binnen RVO en KPNL;
b) Het waarborgen van de integrale uitvoering van de Agile werkwijze in het programma UPRI;
c) Het beheersbaar en haalbaar definieren en besturen van business wensen;
d) Het ondersteunen van de stapsgewijze migratie van revolverende kredietinstrumentregelingen naar het UPRI platform;
e) Het bieden van ondersteuning vanuit zijn / haar expertise over de financieel-digitale uitvoering;
f) Het implementeren van bovenstaande activiteiten en overdragen van kennis aan de organisatie.

Achtergrond opdracht:
Het programma UPRI heeft als doel om een goed werkende applicatie te ontwikkelen die medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van krediet- en garantieregelingen. Het overbrengen van de regelingen naar deze applicatie wordt met een Agile werkwijze gerealiseerd. Er worden hoge eisen aan de applicatie gesteld voor de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd. UPRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen, bijvoorbeeld door het risicomanagement voor revolverende instrumenten te verbeteren en te ondersteunen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx