Programmamanager Kostenbeheersing Sociaal Domein

Functie:                                         Programmamanager Kostenbeheersing Sociaal Domein
Startdatum:                                   ZSM
Aantal uur per week:                    24 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 12 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Zoetermeer
Deadline:                                        29-06-2021 08:00 uur
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210625_02

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Zoetermeer, zoeken wij een Programmamanager Kostenbeheersing Sociaal Domein voor 24 uur per week. Startdatum: ZSM.

De opdracht van de programmamanager kostenbeheersing sociaal domein luidt daarmee als volgt.

 • Het uitwerken van (volgtijdelijk) spoor A, B en C en voor besluitvorming voorleggen aan het bestuur na overleg met de besturingsdriehoek. Dit kan per (groep van) onderwerpen uit de verschillende sporen
 • Het zorgdragen voor implementatie door actieve ondersteuning van en constructieve samenwerking met de voor de implementatie verantwoordelijke teammanagers van de genomen besluiten in de lijnorganisatie
 • Het beschrijven en laten vaststellen van het programma Kostenbeheersing Sociaal Domein inclusief bemensing en bekostiging
 • Het inrichten en bemensen van een programmateam met teammanagers / medewerkers vanuit de lijnorganisatie van het sociaal domein en ondersteunende afdelingen
 • Het dragen van de financiële verantwoordelijkheid voor de kosten(beheersing) van het programma
 • Het aansturen van het programmateam, rapporteren over de voortgang etc.
 • Het zorgdragen voor de informatievoorziening van en afstemming met de teammanagers en het (interim) afdelingshoofd Sociaal Domein
 • Het in samenspraak met de Ambtelijk opdrachtgever leveren van actieve inbreng in de besturingsdriehoek (bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtnemer / programmamanager), zorgdragen voor rapportages etc.

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar)

Functiewensen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau
 • Aantoonbare kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein opgedaan in de afgelopen 2 jaar 
 • Aantoonbare werkervaring met programmamanagement in een bestuurlijke omgeving 
 • Aantoonbare werkervaring het werken in een besturingsdriehoek (bestuurlijk opdrachtgever-ambtelijk opdrachtgever-programmamanager) (duidelijk benoemd in het cv) 
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar met project- en / of programmamanagement in het sociaal domein
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van kostenbeheersing binnen het sociaal domein in de afgelopen 3 jaar 

Competenties

 • Je bent een stevige programmamanager, met gevoel voor en ervaring met beleidsontwikkeling gericht op kostenbeheersing in het sociaal domein
 • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht en flexibel
 • Je bent van nature een verbinder


Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, maximaal 5 pagina’s A4). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.   Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx