Programmamanager Cloudmigratie HR

Functie:                                         Programmamanager Cloudmigratie HR
Startdatum:                                   01-09-2021
Aantal uur per week:                    36 uur per week
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 31-08-2022, met optie tot verlenging
Locatie:                                          Thuis / Utrecht
Deadline:                                        06-08-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210804_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nederlandse Spoorwegen , zoeken wij een Programmamanager Cloudmigratie HR voor 36 uur per week. Startdatum: 01-09-2021.

Dit ga je doen
Het ambitieniveau – NS altijd dichtbij, altijd betaalbaar en altijd duurzaam – vergt een andere manier van denken en werken: van “treinen rijden” naar het regisseren van mobiliteit. NS moet hogere eisen stellen aan de concurrentiekracht in een context van toenemende complexiteit, met snelle technologische veranderingen en hoge eisen vanuit de maatschappij en samenleving op gebied van veiligheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid. Dit betekent dat we naar een andere manier van samenwerken en organiseren moeten gaan: de veranderkracht, slagkracht en het innovatievermogen van de organisatie moeten omhoog. De pandemie heeft deze noodzaak nog meer versterkt.
In de HR-strategie 2019-2025, is het antwoord van HR hierop geformuleerd. De HR-strategie focust op vier belangrijkste thema’s die aan de menskant randvoorwaardelijk zijn om het ambitieniveau van NS mogelijk te maken. Deze betreffen:

 • Het aantrekken en behouden van Voldoende Vakkundige en Vitale medewerkers
 • Het vergroten van de veranderkracht van NS als geheel
 • Het bijdragen aan het vergroten van de concurrentiekracht van NS in het algemeen en HR in het bijzonder
 • People analytics, een fact based manier van werken

Om deze thema’s te realiseren is het voor HR zelf noodzakelijk om het dienstverleningsmodel aan te passen. Daarnaast vragen de huidige uitdagingen op het gebied van mens- en organisatievragen om meer expertise op strategisch en tactisch HR niveau.
Ook zijn er belangrijke stappen te zetten in de digitalisering van de HR processen. Het landschap is op dit moment hybride van aard, meerdere SAAS-oplossingen in combinatie met de basis HR administratie bestaand uit  SAP-HCM met een Fiori-schil (zijn onderdeel van een BPO-contract).
Daarnaast zetten we nu al de eerste stappen van de Cloudmigratie door de introductie van enkele talentmodules van SAP Succesfactors als onderdeel van een lopend programma gericht op de implementatie van het nieuwe dienstverleningsmodel (programma People on Track). Het vervolg van deze roadmap gaan we vormgeven in een programma Cloudmigratie (=werktitel).
Het programma Cloudmigratie omvat de gehele migratie van het SAP-HCM on-premise landschap naar de SAP Succesfactors/EC-cloud (inclusief de payroll). Waar die functionaliteit niet voorhanden is in SFEC, hoort het zoeken, verwerven, inrichten en implementeren van non-SAP SFEC oplossingen ook tot de scope. Voor een beperkt aantal functionaliteiten is dat al onderkend (bijvoorbeeld verzuim, reisfaciliteiten, een keuzeplan voor medewerkers, p-dossier) en zullen add-ons of separate oplossingen nodig zijn.
Deze overgang van een on-premise landschap met het nodige maatwerk naar een SAAS oplossing betekent ook aan de business kant een forse change met transformatie naar gestandaardiseerde processen. Dat is naast de IT-zijde een onlosmakelijk deel van het programma wat in samenhang en balans moet worden bestuurd. De nieuw te introduceren toepassingen moeten uiteraard ook passen en onderdeel zijn van het nieuwe dienstverleningsmodel (volgens Klik-Bel-Ontmoet gelaagdheid).

De programmamanager zorgt initieel voor een overall gedegen voorbereiding van het programma inclusief het afronden van het formele besluitvormingstraject (investeringsaanvraag). In het programma zal intensief met meerdere disciplines binnen NS worden gewerkt, daarnaast zal de huidige BPO-partner van NS mede verantwoordelijkheid dragen voor deze Cloudmigratie en daarom deel uitmaken van de governance.
Parallel aan dit programma loopt de transformatie gericht op een meer wendbare en kleinere NS organisatie. De huidige manier van werken verandert daarbij in een nauwere samenwerking tussen business en IT (integrale teams, Agile voortbrengingsprincipe). De programmamanager zal een effectieve programma governance neerzetten gericht op het realiseren van de programmadoelstellingen en zal daarbij goed aansluiten bij de nieuw te vormen toekomstige organisatie.
De programmamanager zorgt na de opstart voor het realiseren van de programma doelstellingen en is daarvoor integraal verantwoordelijk. Gedurende 2e helft 2021 zal hij/zij ook bewaken en waar nodig bij sturen op ontwikkelingen in het nu lopende programma People on Track zodat die ontwikkelingen soepel en naadloos passen binnen de Cloudmigratie roadmap.

 

Functie-eisen 
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden.

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring met het leidinggeven aan en het werken in multidisciplinaire teams en hybride omgevingen
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring als programmamanager met soortgelijke migratietrajecten en heeft dit al enkele keren gedaan binnen soortgelijke organisaties met een soortgelijk stakeholderveld
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over kennis en ervaring met Succesfactors/EC en payroll
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met complexe HR veranderprogramma’s die zowel business als IT change omvatten
 • Kandidaat is communicatief vaardig, beschikt over overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
 • Kandidaat is resultaatgericht en is in staat snel waarde te leveren
 • Kandidaat kan aantoonbaar op verschillende niveaus binnen de organisatie schakelen (Operationeel, directies HR en IT/Raad van Bestuur)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het aansturen van een multi-vendor werkveld
 • Kandidaat beschikt over een agile mindset
 • Kandidaat is in de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest bij NS middels een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd


Geschikte kandidaat? Reply ons met de onderstaande informatie

 • CV zonder bedrijfslogo (in Word formaat in het Nederlands, niet langer dan 8 pagina’s en zonder logo’s). In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden.   Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx