Programmamanager 2845211

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Programmamanager
Functietitel Programmamanager 2845211
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 28-6-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           18-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: programmamanager

We zoeken een stevige programmamanager met aantoonbaar grondige kennis van ICT en architectuur op alle lagen van interoperabiliteit en aantoonbare ervaring met digitale gegevensuitwisseling in een complexe omgeving met veel verschillende stakeholders. Een verbinder die goed kan samenwerken op verschillende niveaus. Iemand die actief stuurt op te behalen resultaten en draagvlak creëert voor besluitvorming, waarbij de samenhang tussen verschillende onderwerpen binnen het programma en ook met andere initiatieven in de markt goed wordt bewaakt. Iemand die stuurt op hoofdlijnen, maar ook pragmatisch is ingesteld wanneer de voortgang van een project hierom vraagt. Ook zorgt de programmamanager voor draagvlak om oplossingen daadwerkelijk in gebruik te nemen.

Opleiding
– Academische opleiding op het terrein van bedrijfskundige informatica dan wel Informatiekunde.
– Project management en programma management (bv Prince II, PMI);

Kennis
– Minimaal 6 jaar ervaring met het aansturen van trajecten in een Agile omgeving inzake operabiliteit en gegevensuitwisseling.
– Aantoonbare kennis en ervaring van operabiliteit en gegevensuitwisseling in een complexe omgeving, bij voorkeur buiten de zorg.
– Minimaal 6 jaar ervaring met managen van ICT-leveranciers.
– Relevante ervaring met het besturen van complexe projecten/programma’s.
– Kennis van en ervaring met de uitvoering van organisatie-overstijgende programma’s in de publieke sector.
– Aantoonbare kennis van en ervaring in het werken in één of meer (complexe) ketens binnen de overheid.
– Schakelen met belanghebbenden op verschillende niveaus over doelstellingen en uitvoering op tactisch en strategisch niveau;
– Oplossingsrichtingen vertalen naar concrete en uitvoerbare plannen richting het Informatieberaad;
– Plannen presenteren aan de verschillende stakeholders, zowel mondeling als schriftelijk; – Monitoren, beheren en bewaken van de voortgang op alle thema’s.


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx