Programmamanager 202212A137

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling North Unit 01
Werklocatie Groningen
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Programmamanager
Functietitel Programmamanager 202212A137
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-1-2023
Einddatum opdracht 30-6-2023
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           15-12-2022 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Projectmanager

Het IMG heeft meerdere regelingen opgezet (Fysieke Schade, Waardedaling en Immateriële Schade). Immateriële Schade zit in de laatste fase van ontwikkeling, er worden nog enkele groepen aan toegevoegd waarna de regeling verder doorontwikkeld wordt. Tegelijk start het IMG met de ontwikkeling van andere regelingen, deels in het verlengde van IMS. Om deze op te zetten, uit te werken, in te vullen, te ontwikkelen en te implementeren zoekt het IMG een senior programmamanager. Deze rapporteert rechtstreeks aan het MT en staat in nauw contact met het bestuur, waar continu over impactvolle zaken verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast werkt de programmamanager aan een voorstel rond de besturing van de organisatie. Dit programma komt voort uit de strategische beelden die het IMG heeft bij zijn ontwikkeling. Rond dit onderwerp rapporteert de programmamanager aan de directie en legt verantwoording af aan het MT. Tevens is het bestuur ontvanger van de adviezen van de programmamanager; een zwaar bestuurlijk speelveld daarom.

Achtergrond
Het IMG ontwikkelt zich continu en streeft naar continue verbetering en vernieuwing, om zodoende de getroffenen van mijnbouwschade zo goed mogelijk te blijven helpen. Dit gebeurt vanuit een helder missie, visie en strategie en betekent een proactieve houding. Zo ook bij de ontwikkeling van regelingen voor de burger

Werkervaring en -denkniveau
– WO (8 jaar)
– Ervaring in een complexe, politiek gevoelige omgeving (3 jaar)
– Ervaring met programmamanagement (3 jaar)
– Ervaring in het Groninger gasdossier (3 jaar)

Opleiding en kennis
– Bedrijfseconomie/bedrijfskunde
– Projectmanagement

Wensen
Competenties
– Resultaatgericht
– Omgevingsbewust
– Bestuurssensitief
– Stressbestendig
– Pro-actief

Aanvullende kennis
Kennis van processen en procesgedreven organisaties
Kennis op het domein van verandering/implementatie

Overige functiewensen
Ervaring met werken in een omgeving met hoge (politieke) druk

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx