Procesmanager

Functie:                                        Procesmanager
Startdatum:                                  01-02-2023
Aantal uur per week:                   28 uur per week
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-01-2024, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Elst
Deadline:                                       05-01-2023 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20221215_05

Omschrijving
Voor haar eindklant, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zoeken wij een Procesmanager voor 28 uur per week met als startdatum: 01-02-2023.

Als procesmanager werk je samen met de bestuurlijk trekker van de RES en de ambtelijk opdrachtgever van de Groene Metropoolregio. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het realiseren van de randvoorwaarden voor goede samenwerking binnen de RES en de samenwerking met regionale belanghebbenden en voor de resultaten. 

Opdracht RES 2.0 

In deze fase van de RES werken we toe naar een Regionale Energie Strategie 2.0 met daarin de geactualiseerde bijdrage van de regio aan de landelijke klimaatopgave t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie en de regionale structuur warmte en infrastructuur.  De regio kenmerkt zich door veel bovenlokale (rest)warmtebronnen die we goed willen benutten. De regio heeft te maken met netcongestie voor toevoer en afname van elektriciteit en steekt in op een oplossings- en samenwerkingsgerichte aanpak binnen het provinciale programma GEIS.  

In de RES 2.0 wordt het onderdeel warmte verder uitgewerkt tot een Regionale Structuur(visie) Warmte, afgestemd op de lokale plannen van gemeenten met onder andere afspraken over de regionale warmteverdeling en duidelijkheid over de rolverdeling in de samenwerking. 

Het deel elektriciteit uit de RES 1.0 wordt verder uitgewerkt en geborgd in het omgevingsbeleid door de deelnemende overheden. We monitoren de voortgang. Een belangrijk onderdeel van deze RESfase is een regionale planMER, het programmeren van elektriciteit in relatie tot de netinfrastructuur en het streven naar een betere balans wind-zon. We zijn gestart met de voorbereidingen voor integraal programmeren. Een vraag die daarbij in de regio nog speelt in hoeverre dit (organisatorisch/governance) onder de RES plaats dient te vinden of onder een andere opgave.

Voor de RES 2.0 is een concept Uitvoeringsplan opgesteld als overdrachtsdocument voor nieuwe bestuurders. Deze wordt nu geactualiseerd aan de hand van de nieuwe handreiking van NPRES. Een belangrijke stap hierbij is het realiseren van structurele financiële randvoorwaarden. Het UVP is de basis voor de regionale werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden
Als procesregisseur heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES verder op te pakken en tot uitvoering te brengen. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie, netbeheerder Liander en andere belanghebbenden. 

Je zorgt voor: 

 • Functioneren van het regionaal projectteam RES, waaronder strategische aansturing en coaching
 • Procesorganisatie voor samenwerking aan besluitvorming over regionale RES producten (o.a. RES 2.0) inclusief besluitvormingsproces door de deelnemende overheden
 • Strategische bestuurlijke advisering aan de bestuurlijk trekker RES
 • Definitief UVP, voorstel voor structurele financiële middelen en uitvoering van het UVP
 • Procesvoorstel voor de totstandkoming van de RES 2.0 en een geactualiseerde RES 2.0
 • Verbinding met en samenwerking in de relevante netwerken met de bestuurlijke voorbereiding voor bestuurlijke overleggen (o.a. Nationaal Programma RES, het Gelders Energie Akkoord, omliggende RESsen,  Regionaal Belanghebbenden, GEIS)
 • Budgetbeheer

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • Aantoonbaar een afgeronde opleiding op minimaal hbo+/wo- niveau
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente (sinds 2018) ervaring op het gebied van de energietransitie of omgevingsbeleid
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar recente (sinds 2015) ervaring als programma-, proces-, opgavemanager of netwerkregisseur bij overheden
 • Je hebt aantoonbare ervaring met regionale samenwerkingen van overheden
 • Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden en werktijden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en die pieken op kunt opvangen

Functiewensen

 • Aantoonbaar recente kennis van energievraagstukken en regionale energiestrategie (RES)
 • Aantoonbare meerjarige en recente ervaring (waarvan minimaal 1 jaar vanaf 2020) met werken in een regionale samenwerkingen met meerdere overheidslagen
 • Aantoonbaar recente ervaring (vanaf 2020) in een politiek- bestuurlijke omgeving
 • Aantoonbare recente (sinds 2018) ervaring met complexe participatie- en multi-stakeholder processen


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx