Proces Manager

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Beheer (functioneel en technisch), DBA & Incident-/Changemanagement
Functie Proces Manager
Functietitel Proces Manager
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 7-3-2022
Einddatum opdracht 7-3-2023
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           1-3-2022 17:00
Functiebeschrijving LET OP : Direct ZZP niet mogelijk op deze aanvraag!!

Functienaam: Proces Manager

Als (gedelegeerd) Proces Manager/proceseigenaar van de omgevingsvergunningen hou jij je bezig met nieuwe ontwikkelingen, continue verbetering van de processen en gebruikersondersteuning. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van één van de bedrijfkritische producten van Den Haag op orde is en blijft. Je hebt kennis van vergunning verlening

Wat ga je doen?
Je werkt in opdracht van vier eigenaren (directeuren BSD, DPZ, DSB en DSO) die eindverantwoordelijk zijn voor de omgevingsvergunning aan vernieuwing en verbetering van processen voor de omgevingsvergunning. Je hebt daarbij een goed overzicht van het werkveld van de diensten en van landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de processen. Je bent initiatiefrijk, kan goed organiseren en coordineren, bent goed geïnformeerd over ontwikkelingen en kan wetswijzigingen en beleid vertalen in werkprocessen. Je stuurt operationeel de procescoördinator aan. Je werkveld heeft betrekking op de vier diensten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO). De functie is ondergebracht bij DSO, afdeling Vergunningen en Toezicht. Je bent onderdeel van het team kennis en Kwaliteit en valt rechtstreeks onder de afdelingsmanager.

Je adviseert de eigenaren over (IT) ontwikkelingen, (wets)wijzigingen, wensen vanuit het gemeentebestuur en wensen vanuit de organisatie. Deze wijzigingen en wensen zijn heel divers, variërend van invoering van de Omgevingswet en koppeling met Mijn Haagse Zaken tot informatieveiligheid.

Proceswijzigingen vallen onder jouw coördinatie en je stuurt de procescoördinator aan om wijzigingen te realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn uniformiteit en LEAN. Je werkt daarbij nauw samen met kerngebruikers. Je bent opdrachtgever naar functioneel beheer en draagt zorg voor toetsen en testen van de wijzigingen evenals communicatie over de wijziging naar de eindgebruikers. Je doet dat in nauw overleg met de proces coördinator.

Je organiseert procesondersteuning aan gebruikers (voorzitten gebruikersoverleg, maken van procesbeschrijvingen, handleidingen, beantwoording gebruikersvragen) en communiceert over veranderingen in procedures. Je levert een bijdrage voor het creëren van draagvlak voor het gebruik van de verschillende ICT-voorzieningen.

Tot slot ben je het eerste aanspreekpunt vanuit de afdelingen voor de omgevingsvergunningen en vertegenwoordigt de gemeente in overleggen.

Werk- en denkniveau:
Jouw werk- en denkniveau is op WO niveau. Je hebt meerdere jaren ervaring op het gebied van procesmodellering .Je hebt affiniteit met ICT en met wet- en regelgeving op het gebied van vergunningverlening, specifiek de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet.

Je bent in staat om zowel op tactisch als operationeel niveau een netwerk binnen de gemeente op te bouwen. Daarnaast beschik je over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx