Proces en verbetermanager

Functie:                                        Proces en verbetermanager
Startdatum:                                  14-06-2021
Aantal uur per week:                   32-36 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 13-06-2022
Locatie:                                         Amsterdam
Deadline:                                       21-05-2021 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20210520_06

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Amsterdam, zoeken wij een Proces en verbetermanager voor 32-36 uur per week met als startdatum: Zo spoedig mogelijk.

De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te begeleiden en de steeds stijgende hoeveelheid aanvragen voor inkomen bij de gemeente te verwerken. Door toedoen van de coronacrisis is deze opdracht met onmiddellijke ingang geïntensiveerd in een werkplaats. Deze werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ richt zich op het verbeteren van de dienstverlening aan de klanten die een beroep doen op de gemeente Amsterdam voor inkomensvoorziening.

De werkplaats is opgezet om snelheid en verbinding tussen de business en de partners in het I-domein (IV, ICT, CTO, en andere relevante partijen) te faciliteren. De werkplaats ‘Amsterdammer Financieel Gezond’ is eind april gestart en bestaat uit verschillende initiatieven voor het domein WPI, bijv.:
 

 • Processen verslimmen, digitaliseren en automatiseren
 • Klantanalyses en digitale klantinteractie

Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de versnelling op het verbeteren van processen, het verkennen van knelpunten en kansen om te digitaliseren en automatiseren is er behoefte aan een procesmanager. Daarbij bestaat de behoefte aan de tijdelijke inzet van een procesmanager, die verantwoordelijk is voor het inrichten en verder optimaliseren van het proces ‘inkomensvoorziening’ en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Opgeleverd per maximaal 13 juni 2022:

 • Een werkend dashboard met managementinformatie over werkprocessen Inkomen, irt werkprocessen Werk en participatie
 • Alle werkprocessen Inkomen beschreven en vereenvoudigd
 • Een advies ten aanzien van concept-functioneel ontwerp nieuwe ICT

Werkzaamheden 
Als procesmanager is het proces “inkomensvoorziening” jouw uitgangspunt en ondersteun je de proceseigenaar. Je stuurt op procesoptimalisatie met als doel een zo efficiënt mogelijk proces om meer mensen naar werk te brengen of te laten participeren.

 • Realiseren van procesveranderingen met impact op het ketenproces. Je draagt bij aan het verbeteren van de klantreis door het optimaliseren van dit proces met behulp van verbeterteams en realiseert vanuit de LEAN theorie verbeteringen
 • Samenstellen van verbeterteams
 • Zorgdragen voor duidelijkheid van taken en rollen van alle betrokkenen
 • Stuurt op uniforme registratie tbv data gestuurd werken
 • Stuurt op doorlooptijden
 • Stuurt op toename van doorstroom van inactief naar actief op weg naar werk of participatie
 • Maakt inzichtelijk welke andere manieren van werken uitstroom bevorderen
 • Doet voorstellen ter verbetering van proces naar werk of overig uit de uitkering
 • Daarnaast heeft de procesmanager een belangrijke rol bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen

 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend hbo diploma
 • Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht
 • De kandidaat heeft een achtergrond in change leadership, op het gebied van wicked problems. Dit dient aangetoond te worden door middel van een certificaat businesschool leadership (bijvoorbeeld van het instituut Nijenrode of Vlerick)
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met lean Six Sigma procesoptimalisatie en heeft minimaal een Lean Six Sigma Green Belt certificaat
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring met processturing in een soortgelijke functie
 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 12 maanden ervaring opgedaan met Agile werken

Functiewensen

 • De kandidaat beschikt bij voorkeur over de certificaten Six Sigma Black Belt en/of PSM certificaat (leading SAFe of soortgelijk)
 • Bij voorkeur beschikt de kandidaat over een wo diploma
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met de gemeente Amsterdam
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx