Plaatsvervangend Commissielid werkelijke schade – Belastingdienst 3FTE

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling North Unit 07
Werklocatie Utrecht
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Sr Projectsecretaris
Functietitel Plaatsvervangend Commissielid werkelijke schade – Belastingdienst 3FTE
Aantal posities 3
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 13-2-2023
Einddatum opdracht 12-2-2025
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           20-1-2023 12:00
Functiebeschrijving Plaatsvervangend Commissielid werkelijke schade – Belastingdienst

3FTE

Location: Utrecht/ Den Haag
Startdate: 13.2.2023
Enddate: 12.2.2025
Mogelijke verlengingen Ja
Employability: 32 hours
Deadline: 20.01.2023 12:00
Max Rate: 115/125
Remote working possible: hybrid
Language CV: Nederlands
Language Candidate: Nederlands
Format CV: Word
ZZP: JA

Vereiste kennis en ervaringsaspecten:
• expertise op het terrein van het civiele schadevergoedingsrecht
• ervaring met geschilbeslechting of mediation
• ervaring met toepassen van de menselijke maat en een persoonlijke benadering in een juridisch proces
• ervaring met het begeleiden en voorzitten van gesprekken met kwetsbare doelgroepen
• er is geen sprake van (schijn van) belangenverstrengeling

Competenties
• Als commissielid bent u zich bewust van de politiek bestuurlijke omgeving waarin u werkt en daar handelt u ook naar;
• U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en bent in staat zich te verplaatsen in de kwetsbare doelgroep waarmee u werkt;
• U vindt een goede onderlinge samenwerking met uw collega commissieleden en het secretariaat belangrijk;
• U bent resultaatgericht, u durft besluiten te nemen en achter deze besluiten te staan;
• U geeft voorrang aan ruimhartigheid, menselijke maat en persoonlijke benadering boven procedures.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx