OBP- projectleider digitalisering inkoop 2846219

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie ‘s-Gravenhage
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project leider
Functietitel OBP- projectleider digitalisering inkoop 2846219
Aantal posities 1
Aantal uur per week 24,00
Startdatum opdracht 1-8-2021
Einddatum opdracht 1-8-2022
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           18-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: projectleider

Op het snijvlak van Inkoop en Financien is er binnen SZW en de gehele rijksoverheid veel gaande. Het bestaande systeem DigiInkoop wordt uitgefaseerd terwijl er tegelijk wordt gewerkt aan een nieuw systeem waarbij inkoop en financiën samenkomen. Het nieuwe systeem wordt voor vijf departementen waaronder SZW ontwikkelt door het Financieel Diensten Centrum (FDC) en moet aansluiten op de rijksbrede applicaties die worden ontwikkeld. SZW is daarom op zoek naar een projectleider Digitalisering Inkoop en Financien. Deze projectleider is een spin in het web. Als projectleider is hij/zij een inhoudelijk sparringspartner voor FDC. Tevens adviseert hij/zij vanuit zijn projectleidersrol de CDI en Directeur FEZ van SZW over strategische keuzes en vraagstukken die voortkomen uit het project. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor een goede implementatie van het systeem en betrokkenheid van alle SZW[1]ers die hiervan gebruik moeten gaan maken. Belangrijk voor SZW hierbij is dat de inkoopsystemen van UBR (QR, CTM en Netive Job) goed aangehaakt zijn en dat het systeem goed aansluit op de rijksbrede ontwikkelingen.

Gewenst profiel
– Ervaring met DigiInkoop op het gebied van functionele inrichting, implementatie en ondersteuning van de gebruikers
– Kennis van de Rijksbrede ICT-infrastructuur – Kennis en ervaring met de Rijksbreed geldende standaarden voor inkoop –en facturatie
– Kennis over e-procurement en inkoop binnen de Rijksoverheid – Kennis over financiële en facturatieprocessen binnen de Rijksoverheid
– Kennis over SZW is een pre


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx