Medior Tester 2846237

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Testen
Functie Jr. – Sr. – Tester
Functietitel Medior Tester 2846237
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-7-2021
Einddatum opdracht 1-7-2022
Optie tot verlengen Ja.
CV’s aanleveren voor           21-6-2021 12:00
Functiebeschrijving Functienaam: Medior Tester

Het doel van deze opdracht is om zowel in teamverband als zelfstandig testwerkzaamheden ten behoeve van Marjolein uit te voeren. De werkzaamheden hebben vooral betrekking op het voorbereiden en uitvoeren van de technische en functionele systeemtesten, inclusief het beoordelen van de opgeleverde documentatie. De testers zijn de bewakers van de kwaliteit van de opgeleverde softwareproducten en documentatie.

De werkzaamheden bestaan uit het reviewen van de testbasis (o.b.v. usecases en requirements), het voorbereiden en uitvoeren van de testen en het bevindingenbeheer. Taken worden waar mogelijk uitgevoerd met behulp van Tosca, een testtool voor geautomatiseerd testen. Het is de bedoeling dat na oplevering van het geüpgradede Marjolein de regressietesten met behulp van Tosca door de functioneel beheerders zelfstandig kan worden uitgevoerd. De testers zijn ervoor verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt. De testers bieden ook ondersteuning aan de functioneel beheerders bij de voorbereiding en uitvoering van de FAT- en GAT-testen.

De testers participeren in het scrumteam; zij zijn aanwezig bij de scrummeetings en leveren input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een tester met kennis van het ECM-Domein, bij voorkeur IBM/FileNet en Content Navigator/Advanced Case Manager, of zich daar snel in kan inwerken. Ook beschikt de tester over testervaring in een scrumomgeving en is bij voorkeur CAT gecertificeerd (certified agile tester). Daarnaast is ervaring/certificering met testautomatisering een pré, bij voorkeur de TOSCA-testsuite

Gewenst profiel
Het karakter van de testopdracht is tweeledig:
• Tijdens het project moeten de opgeleverde producten door middel van technische en functionele testen beoordeeld worden op juistheid, volledigheid en kwaliteit. De basis hiervoor zijn de use cases, gegevensinteractiemodellen en andere documentatie, die kan dienen als testbasis. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten en uitvoeren van functionele acceptatietesten (FAT) hoort hier bij;
• Voor de gewijzigde FileNet-applicaties in gebruik genomen kunnen worden, moet door de gebruikersorganisatie een gebruikersacceptatietest (GAT) worden uitgevoerd. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten van deze GAT en het begeleiden van de gebruikers bij het uitvoeren hiervan maakt onderdeel uit van de opdracht.

Samengevat omvatten de taken van de tester het volgende:
• reviewen van testbasis op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid;
• opstellen en uitvoeren van technische en functionele systeemtesten, waar mogelijk met gebruikmaking van de TOSCA-testsuite;
• opstellen en uitvoeren van geautomatiseerde regressietesten met de TOSCA-testsuite;
• opleiden en ondersteunen van de functionele beheerorganisatie in het gebruik van de TOSCA-testsuite;
• begeleiden van FAT- en GAT-testen;
• registreren en beheren van testbevindingen in JIRA;


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx