Lean consultants / coaches 2FTE – Belastingdienst

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 03
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Consultant
Functietitel Lean consultants / coaches 2FTE – Belastingdienst
Aantal posities 2
Aantal uur per week 40,00
Startdatum opdracht 1-5-2022
Einddatum opdracht 31-12-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           7-3-2022 16:00
Functiebeschrijving 2X Lean consultants/ coaches – Belastingdienst
Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-5-2022
Einddatum: 31-7-2022 met verlengingen
Inzet: 36
Max Tarief: mc+
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: ja

Functienaam: Lean consultants/ coaches – IMOA mantel

De black belts worden ingezet op een van de directies van het DG Toeslagen op vraagstukken op het gebied van operationeel management/sturing, procesoptimalisatie en bijbehorende houding en gedrag:
• Operationeel management/sturing: duidelijke doelen en verantwoordelijkheden, juiste methode en data om prestaties te meten op het gebied van bv kwaliteit en productiviteit, effectieve prestatiedialogen en belonen en/of bijsturen. Signaalmanagement en cascadering is hier onderdeel van. Visueel management en werken met een obeya waarin run en change in balans zijn.
• Proces optimalisatie: processen optimaliseren door verminderen van verspilling en variabiliteit waardoor de kwaliteit omhoog gaat en productiviteit stijgt.
• Houding en gedrag: managen van het veranderproces en beweging creëren. Onderdeel van cultuur en leiderschap.

Kennis – en ervaringsaspecten:
De voorkeur bestaat om gebruik te maken van de aanwezige green en black belts in de organisatie en deze te bundelen en te verstevigen met externe kennis en ervaring. Uitgangspunten die we hanteren zijn:
• De nieuwe manier van werken verhoogt de werkdruk niet, maar levert direct resultaat op de problemen/uitdagingen die spelen en geeft daarmee lucht. • De invulling van het werk van de verschillende onderdelen van Directoraat Toeslagen is verschillend, maar de manier van werken en bijbehorende taal is eenduidig. • Gebruik maken van de energie op de werkvloer en daar waar in het betreffende team/afdeling noodzaak is. Dit betekent dat er accentverschillen kunnen zijn.

Minimumeisen:
• Je beschikt over een Lean Six Sigma Black Belt. • Je hebt minimaal tien jaar ervaring in een vergelijkbare functie/rol, werken met lean
• Je hebt ruime ervaring met het inrichten en begeleiden op directie- en management niveau, én bent in staat lean op de werkvloer tot in het dna te borgen. Je maakt daarbij verbinding op zowel bestuurlijk niveau als de werkvloer en in de keten
• Je hebt toonaangevende ervaring op het gebied van sturing en operationeel management (bij voorkeur via een obeya) en het inbedden van lean gedachtengoed in cultuur.
• Je hebt ervaring in werken met organisatie die onder druk staat.
• Je kunt schakelen van denken naar doen en bent bereid zelf je handen uit de mouwen te steken
• Je hebt ruime ervaring met trainen van green en black belts en zorgt dat de organisatie zelf vaardig wordt in het toepassen van lean
• Je hebt ervaring met het verbeteren van kwaliteit en standaardisatie en capaciteitsmanagement
• Je neemt de burger en medewerker als uitgangspunt.

Graag korte motivatie en onze excuus voor de korte deadline

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx