Kwartiermaker Projectenbureau

Functie:                                        Kwartiermaker Projectenbureau
Startdatum:                                  14-06-2021
Aantal uur per week:                   24 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging
Locatie:                                         Oss
Deadline:                                       25-05-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210514_07

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Oss, zoeken wij een Kwartiermaker Projectenbureau voor 24 uur per week. Startdatum: 14-06-2021.

De opdracht van de kwartiermaker is om, samen met medewerkers, de nieuwe afdeling projectenbureau als goed functionerend projectenbureau neer te zetten. Hiertoe behoort in ieder geval:

 • Verdere implementatie van de gewenste werkwijze (in de gemeente Oss hanteren we de methodiek van projectmatig creëren)
 • Inrichting van de (afdelingsoverstijgende) processen en het vastleggen van procedures
 • Het opstellen van een realistische projectplanning en het zorgdragen dat tijdige realisatie van projecten nu en in de toekomst gewaarborgd is
 • De kwartiermaker structureert, zorgt voor het overall overzicht, stemt af met in- en externe partijen en zorgt voor tijdige escalatie naar directie en bestuur
 • Teamontwikkeling met als doel het neerzetten van een afdeling/team waarin effectief wordt samengewerkt, kennis wordt gedeeld en van elkaar wordt geleerd
 • Samen met de nieuw te werven ‘planner PPM’ de verdere ontwikkeling van het projecten portfolio managementsysteem binnen het hele ruimtelijk-economische domein (PPM is in de Taskforce als pilot uitgewerkt)
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers

De afdeling ‘projectenbureau’ werkt in opdracht van bestuur, directie en bijvoorbeeld programmamanagers. De kwartiermaker heeft een dubbele opdracht: naast de belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling en de medewerkers, stuurt zij/hij ook op realistische en haalbare projectplannen.

Indien deze werkzaamheden zijn afgerond, en het projectbureau volledig is ingericht eindigt deze interim-periode en interim-functie. Er wordt dan een profiel van het afdelingshoofd projectenbureau gedefinieerd en het afdelingshoofd projectenbureau wordt geworven.

Het resultaat van het oprichten van het projectenbureau is meerledig, namelijk het versterken en verder professionaliseren van de ambtelijke projectenorganisatie; het borgen van integrale werken ook binnen projecten; het verstevigen van het opdrachtgeverschap en van het opdrachtnemerschap bij projecten en dus ook de samenwerking tussen afdelingen in de ruimtelijk-economische opgave; het sturen op kortere doorlooptijden; en (snellere) escalatiemogelijkheden bij niet goed lopende dossiers.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat heeft minimaal een HBO-diploma
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) met de aansturing van een projectenbureau binnen een overheidsorganisatie
 • De kandidaat heeft ervaring met het uitrollen van een PPM (projecten portfolio managementsysteem)
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) met het uitrollen van projectmatig werken in een organisatie
 • De kandidaat kan starten op 14 juni 2021 in deze opdracht

Functiewensen

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring met de aansturing van een projectenbureau binnen een overheidsorganisatie
 • De kandidaat heeft ervaring met het implementeren en/of aansturen van een PPM (projecten portfolio managementsysteem)
 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het uitrollen van projectmatig werken in een organisatie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx