Key User Syllabus

Functie:                                        Key User Syllabus
Startdatum:                                  21-06-2021
Aantal uur per week:                   24-32 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn
Deadline:                                      22-04-2021 08:00
ZZP:                                              Ja
Aanvraagnr:                                 20210420_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Key User Syllabus voor gemiddeld 24-32 uren per week met als startdatum: 21-06-2021.

De Politieacademie is bij wet aangewezen als onderwijsinstituut en kennisinstituut voor de politie. Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid opgenomen dat de Politie Academie (PA) haar taken ook uitvoert voor andere organisaties in het veiligheidsdomein. Van de PA wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden. In het kader van het samenspel en onderdeel van de politie, maar ook voor de eigen bedrijfsvoering, ervaart de PA steeds meer de noodzaak om integraal scherp zicht te hebben op haar onderwijs- en onderzoekproducten en de hieraan gerelateerde inzet van medewerkers, middelen en daaraan verbonden kosten.
 

Verantwoordelijkheden

 • De tactische en operationele planners in het onderwijs ondersteunen en professionaliseren in het gebruik van Syllabus
 • Bijdrage leveren aan de synchronisatie van tussen Syllabus en aanpalende applicaties t.b.v. het plan- en roosterproces. Het begrijpen wat de relaties zijn in deze keten en de systemen is essentieel
 • De data van het planningsprogramma op orde houden en controles uitvoeren op de invoer van de data. Dit is vooral belangrijk in relatie tot capaciteitsmanagement en de dashboards binnen de PA
 • Afstemmen met Product Owner, Applicatiebeer, Functioneelbeheer en gebruikers
 • Adviseren over centrale uitgangspunten en gebruik van de applicatie en het verwerken van wijzigingen
 • Adviseren bij de ontwikkeling van nieuw onderwijs tav de relatie in Syllabus en daarmee de keten
 • Het optimaliseren van het gebruik van Syllabus
 • Bijwonen van de verschillende overleg gremia

 

Vakmatige taken

 • Je maakt de vertaalslag tussen wat er op de werkvloer gebeurt en hoe dat het beste door ICT gefaciliteerd kan worden
 • Je bent nauw betrokken bij de inrichting van andere administratieve systemen en processen die van invloed zijn op het onderwijs logistieke keten proces
 • Je schrijft toegepaste handleidingen voor gebruikers op gebruikers niveau
 • Je verzorgt periodiek instructies en trainingen voor (nieuwe) medewerkers
 • Je voert periodieke controles uit op de input in de applicaties
 • Je koppelt bevindingen terug en adviseert over verbeteringen aan de Product Owner
 • Je participeert in diverse overleggen binnen de Politieacademie
 • Je wisselt beheers ervaringen en –wensen uit met functioneel beheer en collega’s vanuit de keyuserrol
 • Coördineren en begeleiden van diverse trajecten, o.a. onderwijscycli

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 21-6-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2021 voor 24-32 uur per week
 • Minimaal een afgeronde, volwaardige (4-jarige), erkende HBO opleiding
 • Aantoonbare werkervaring met het instrueren en begeleiden van gebruikers van een plan- en roostersysteem
 • Aantoonbare werkervaring met Syllabus

Functiewensen 

 • Aantoonbare werkervaring met het professionaliseren, instrueren en begeleiden van gebruikers van een plan- en roostersysteem. Beschrijf hier duidelijk om wat voor professionaliseringsslag het ging en geef een beschrijving hoe je gebruikers hebt geïnstrueerd en begeleid
 • Aantoonbare werkervaring met het schakelen met o.a. functioneel beheer en van hieruit een vertaalslag kunnen maken naar de eindgebruiker/eigen werk en omgekeerd
 • Aanvullende opleiding/certificering op het gebied van planning, roosteren, capaciteitsmanagement
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx