Junior Projectmedewerker 21874

Opdrachtgever : (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling : West Unit 03
Werklocatie : Bilthoven
Segment : ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie : Projectmedewerker / procesmanager chartaal
Functietitel Junior Projectmedewerker 21874
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 36,00
Startdatum opdracht 14-6-2021
Einddatum opdracht 14-1-2022
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           26-5-2021 12:00
Functiebeschrijving

Functienaam: Junior Projectmedewerker

Binnen VSP houdt de afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid (GBV) zich bezig met onderzoek naar de veiligheid van biotechnologische toepassingen. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Een deel van de afdeling voert werkzaamheden uit ten behoeve van het vergunningverleningsproces voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen.
Ter ondersteuning van deze wettelijke taak heeft GBV de beschikking over een specifiek IT-systeem. Dit betreft in hoofdlijnen een zaaksysteem, inclusief een workflow ondersteuning. Momenteel wordt een nieuw IT-systeem ontwikkeld door een externe partij en wordt gezocht naar een projectmedewerker ter ondersteuning van het project. Een onderdeel daarvan vormt de implementatie van de benodigde (tekst)sjablonen voor de diverse brieven en documenten in het nieuwe IT-systeem. De taak van deze projectmedewerker zal deels bestaan uit het opstellen van deze standaardteksten in Nederlands en Engels.
Daarnaast wordt gevraagd om te ondersteunen in de functionele testen alsook de gebruikerstesten. Verder zullen de werkzaamheden bestaan uit algemene projectondersteuning.

Algemeen:
Werkervaring voor werkzaamheden:

 • Ervaring met opstellen van standaardteksten voor brieven en sjablonen
 • Uitvoeren van functionele acceptatietesten binnen de afdeling GBV die voor het nieuwe vergunningensysteem GITS;
 • Ervaring in algemene projectondersteuning
 • Affiniteit met ICT en Agile werken
 • Het kunnen lezen van user-stories
 • Specifiek:
 • Kennis van MS Office.
 • Ervaring als tester met gebruik van JIRA/Confluence;
 • Kennis en ervaring met uitvoeren van testplannen en – protocollen

 

 • Vereisten Profiel:
 • MBO of meer

 

 • Overige kennisvereisten:
  1. Samenwerking met systeem ontwikkelaars tbv functionele testen

  Competenties:

 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en schrijft Nederlandse taal.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en schrijft Engelse taal.
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen;
 • Adaptief kunnen zijn in een veeleisende ontwikkel-/klantomgeving;
 • Initiatiefrijk
 • Besluitvaardig;
 • Flexibiliteit, brede inzetbaarheid;
 • Resultaatgericht;

Aanvullende kennis:

 • Agile Scrum;


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx