IV Expert

Functie:                                        IV Expert
Startdatum:                                  01-09-2021
Aantal uur per week:                   36 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-08-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Driebergen
Deadline:                                       30-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210624_04

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een  IV Expert – Programma Modernisering Wetboek van Strafvordering en Programma Beslag voor gemiddeld 36 uren per week met als startdatum: 01-09-2021.

Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie.

De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd.

Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse.

Als IV-Expert werk je samen met het team aan de uitvoering van 2 van de projecten:

 • Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Keteninformatievoorziening Beslag

Vakmatige taken 
Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften. In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat.

Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie (ICT – business) waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere bedrijfsvoering domeinen en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig.

Verder:

 • Adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen
 • Definieer je (non-)functionele vragen
 • Stel je IV-epics, capability’s, user story’s op
 • Werk je nauw samen met meerdere collega’s
 • Voer je gespreken met ketenpartners

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 1-9-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-8-2022 voor 36 uur per week. Reizen is onderdeel van de opdracht
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement/business analist, binnen grote (meer dan 1000 medewerkers) organisaties. Andere functies, waarbij dit slechts onderdeel van de functie was, worden terzijde gelegd
 • Aantoonbare werkervaring met het ophalen en opstellen van functionele vragen
 • Aantoonbare relevante werkervaring met grote IV-vernieuwingsoperaties in een complex stakeholdersveld

Functiewensen 

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als IV-expert/ adviseur informatiemanagement, binnen 1000+ organisaties. Geef hier duidelijk aan hoe het stakeholderveld eruit zag en welke doelen zijn behaald
 • Aantoonbare werkervaring met informatievoorzieningen zowel technisch als applicatief
 • Aantoonbare werkervaring in een zogenaamde ketensamenwerking
 • Aantoonbare werkervaring met agile, scrum in informatiearchitectuur
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (semi-) overheid en bij voorkeur in de handhaving of opsporing
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx