Interim Business Informatie Analist

Opdrachtgever : GVB
Afdeling : ICT en Innovatie – Leurs
Werklocatie : Hoofdkantoor Arlandaweg
Segment : ICT | Automatisering
Functie : Interim Business Informatie Analist
Functietitel Interim Business Informatie Analist
Aantal posities 1
Aantal uur per week : 32,00
Startdatum opdracht 1-6-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           26-5-2021 10:00
Functiebeschrijving interim Business Informatie Analist
Als Business Informatie Analist ben je binnen onze IT afdeling, onderdeel van ons team Informatie Management & Architectuur (IMA). Je zal vakinhoudelijk ook door dit team begeleid en aangestuurd worden. In tandem met een Enterprise Architect lever je een bijdrage aan de realisatie van passende IT-oplossingen (nieuw of bestaand) voor het nieuw te vormen bedrijfsonderdeel GVB Rail Infra Bedrijf (RIB). GVB RIB is de nieuwe organisatie die per 1 januari 2022 ontstaat uit de fusie van GVB Rail Services en de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. Bij de fusie komen twee culturen bij elkaar waarbij de fuserende partners hun verschillen waarderen, andere gewoontes voor lief nemen en vooral de aanvullende waarde van elkaar gaan koesteren. Deze organisatorische overgang wordt voorbereidt door een werkgroep onder leiding van de coördinator van het werkspoor Organisatie. De ist- en de soll-situatie van de applicatielandschappen zijn door de fuserende partners reeds vastgelegd en goedgekeurd. De focus ligt nu op het inpassen van bestaande IT-oplossingen die aansluiten bij bestaande of nieuwe werkprocessen binnen GVB. Een van de opdrachten zal zijn om ondersteuning te bieden bij het verder integreren van tactische en strategische asset management processen voor de regievoering van de railinfrastructuur van de vervoersregio Amsterdam. De bedrijfsprocessen van de nieuwe GVB RIB zullen door meer dan 110 applicaties ondersteund worden en de scope van de gewenste situatie verandert regelmatig. Dit betekent dat een flexibele houding nodig is en je snel kennis over applicaties moet kunnen eigen maken. Aangezien dit om een diverse set aan generieke en niet-generieke toepassingen gaat vergt dit veel kennis van de nieuwe organisatie en haar bedrijfsprocessen en het huidig applicatielandschap van de GVB holding.

Wat ga je doen?
Je stelt impact analyses op, maakt proces(her-)ontwerpen, functionele requirements en user stories van de gewenste situatie. Als het nodig is betrek je hierbij de nodige stakeholders en experts, bijvoorbeeld als het gaat om non-functionele requirements. Je levert input voor het technisch ontwerp van het nieuwe applicatielandschap en test cases. Je begeleidt de business waar nodig bij de implementatie. Je treedt op als Project Leider/Product Owner van changes. Natuurlijk doe je voorstellen voor procesverbetering en rapporteer je de voortgang van change gerelateerde risico’s/impact. Je neemt als ‘subject matter expert lead’ deel aan gesprekken met Business Process Owners en je werkt samen met de Enterprise Architect waar nodig aan andere taken en initiatieven. Je rapporteert aan de Senior Business Analist van GVB en de Coördinator van de werkspoor Organisatie (formele opdrachtgever).

Wie zoeken we?
Je hebt WO/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur richting Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Business IT Management) aangevuld met gecertificeerd Business Analist (foundation). Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring ten aanzien van het vervullen van de brugfunctie tussen business en IT. Je hebt kennis en ervaring opgedaan in fusie-trajecten. Je kan bij stakeholders en experts de ‘lust op wekken’ om daadwerkelijk samen te werken. Je hebt kennis van en ervaring met methoden, aanpakken en technieken op het gebied van requirements management, business en informatieanalyse. Je kunt werken met scrum/agile. Je hebt globale kennis van architectuur en strategie en aantoonbare ervaring met stakeholder management en het werken binnen verschillende teams in complexe omgevingen.

En welke persoonlijke competenties breng je nog mee?
Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten, bent goed in het plannen van je werkzaamheden en weet structuur aan te brengen in de dagelijkse gang van zaken. Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten en bent vasthoudend bij tegenslagen. Je bent in staat om effectief contact te leggen met anderen, onder andere door belangrijke informatie op te pikken en door te vragen ter verduidelijking. Je bent analytisch heel sterk en je beschikt over een probleemoplossende instelling Je bent een teamspeler en resultaatgericht Je werkt accuraat en je kunt snel en gemakkelijk schakelen

Hoe lang duurt de opdracht?
De maximale verwachte inzet is 4 x 8 uur per week. De geplande start is in juni. De opdracht loopt tot einde Q4-2021 met de mogelijkheid tot verlenging tot einde Q2-2022.


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx