Integraal Projectleider

Functie:                                        Integraal Projectleider
Startdatum:                                  01-10-2021
Aantal uur per week:                   12 uren per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 30-09-2022, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Den Haag
Deadline:                                       11-08-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210727_14

Omschrijving
Voor haar eindklant, Nationale Politie, zoeken wij een Integraal Projectleider voor gemiddeld 12 uren per week met als startdatum: 01-10-2021.

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een verandering van de ICT infrastructuur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Den Haag. Alle meldkamers worden de komende jaren aangesloten op nieuwe landelijke ICT, in beheer bij de politie (LMS, Landelijke Meldkamer Samenwerking). Vanuit de LMS wordt de technische aansluiting projectmatig begeleid. De aansluiting heeft tot gevolg dat er in de GMK Den Haag moet worden verbouwd. Bij deze verbouwing moet rekening worden gehouden met het gebruik van de meldkamer in de komende tien jaar, het dient een toekomstbestendige meldkamer te zijn.

De voorbereidingen zijn al in volle gang, de projectleider dient meteen aan de slag met de resultaten die tot op heden zijn geboekt en de projecten verder brengen tot aan het eindresultaat: de aansluiting op de ICT van de LMS en de noodzakelijke verbouwingen. 

De opdracht aan de projectleider bestaat uit de volgende elementen:

 • Zorgdragen voor de integrale begeleiding van het project van de aansluiting en daarbij de toekomstvisie van de GMK Den Haag vertalen naar concrete vraagstukken in een portfolioplan, dat kan worden opgenomen in het totale bouwplan;
 • Creëren van overzicht en het opstellen van periodieke rapportages ten behoeve van de betrokken ambtelijke en bestuurlijke stuurgroepen;
 • Het begeleiden van een pilot op het gebied van beeldregie in de GMK Rotterdam, waarvan de resultaten input zijn voor de (technische en operationele) toekomstvisie van het gehele meldkamerdomein in Nederland;
 • Het begeleiden van een verbetering van de werkprocessen van het technisch beheer in de GMK Den Haag, zodat operatie en beheer vloeiend in elkaar haken;
 • Het functioneren als onafhankelijk voorzitter van de Kerngroep, een adviesorgaan voor de directies van de betrokken organisaties.

Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar een ICT-projectleider of projectleider Bouw (zijn aanwezig), maar naar een integraal projectleider die alle aspecten bij elkaar kan brengen en kan zorgdragen voor de integrale begeleiding van het project van de aansluiting en daarbij de toekomstvisie van de GMK Den Haag kan vertalen naar concrete vraagstukken in een portfolioplan.

Verantwoordelijkheden
De meldkamers opereren in een gecompliceerde omgeving, want zijn een samenwerkingsverband van politie, veiligheidsregio’s (brandweer) en de Regionale Ambulance Voorzieningen. De verantwoordelijkheid voor het meldkamerdomein ligt daardoor voor een groot deel bij partijen buiten de politie. 

De projectleider coördineert de deelprojecten die allemaal een bijdrage leveren aan het einddoel: aansluiting van de GMK Den Haag op de ICT van de LMS en toekomstbestendigheid voor ontwikkelingen in het meldkamerdomein voor de komende tien jaar. Hij/zij is integraal projectleider voor alle onderliggende projecten en rapporteert daarover aan het Directieoverleg (Stuurgroep van het project en bestaande uit directies GMK Den Haag en directeur LMS).

De projectleider leidt daarnaast ten behoeve van de LMS in de GMK Rotterdam een project op het gebied van beeldregie. Hij/zij rapporteert hierover aan de GMK Rotterdam en de LMS.  

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De Externe is inzetbaar vanaf 01-10-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-9-2022 voor 12 uur per week
 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige WO opleiding richting Bestuurskunde
 • Aantoonbare werkervaring binnen het meldkamerdomein
 • Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol van integraal projectleider binnen een multi-ketensamenwerking waarin is geadviseerd op directie en stuurgroep niveau. De multi-keten dient duidelijk naar voren te komen evenals de adviserende rol op directie en stuurgroep niveau

Functiewensen 

 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring als integraal projectleider binnen een meldkamer waarin het verbeteren van de aansluiting van werkprocessen operatie en beheer een cruciaal onderdeel is geweest
 • Aantoonbare werkervaring in het vertalen van een toekomstvisie naar concrete vraagstukken, zoals gesteld in de functiebeschrijving, in een portfolioplan
 • Aantoonbare werkervaring binnen de veiligheidsketen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx