Integraal Keten Testmanager DSO

Functie:                                         Integraal Keten Testmanager DSO
Startdatum:                                  02-08-2021
Aantal uur per week:                   40 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform

Periode:                                        t/m 31-12-2021, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
Deadline:                                       23-06-2021 08:00
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210614_23

Omschrijving
Voor haar eindklant, het Kadaster, zoeken wij een Integraal Keten Testmanager DSO voor 40 uur per week. Startdatum: 02-08-2021.

In 2024 ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog Integraal Keten Testmanager die onze organisatie komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen.

De Integraal Keten Testmanager DSO acteert op programmaniveau vanuit het integratieteam en voert regie op de integrale teststrategie voor het programma en onderliggende projecten. Van de testmanager wordt verwacht dat hij eigenaarschap toont en een natuurlijke neiging heeft om permanent te verbeteren. Hij moet de gehanteerde standaarden kunnen uitdragen en consequenties op de dienstverlening kunnen inschatten. Ook heeft de testmanager ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld. De testmanager is gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot een integrale teststrategie en testaanpak voor klantgerichte geïntegreerde procesketens. De testmanager zorgt ervoor dat de betrokken serviceorganisaties de gebruiker centraal blijven stellen en dat er een goede balans wordt gevonden in het voorzien in de behoeften van initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag. Afspraken maken over de aanpak en een overall planning ten aanzien van de deployment van componenten, de diverse ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen, ondersteuning/faciliteren van gebruikerstesten, – evaluaties en het uitvoeren van penetratietesten (security testen) maakt deel uit van deze rol.

Verantwoordelijkheden

 • Zorg dragen voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht
 • Aanspreekpunt zijn voor alle taakgebieden behorende tot integraal testmanagement
 • (Strategische) beleidsbeslissingen en formele richtlijnen vertalen naar gewenste processen en operationele opdrachten en deze op adequate wijze (laten) implementeren en monitoren
 • (Laten) uitvoeren, monitoren en beoordelen van diverse testresultaten (penetratietests, codereviews, unittests, integratietests, ketentests, testplannen en –scenario’s, testdata)
 • (Laten) inrichten, monitoren en beoordelen van rapportagelijnen en opstellen van rapportage formats

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring en werkzaamheden. 

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 voor 40 uur per week
 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s binnen overheid in complexe ketens
 • Minimaal 10 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen, zoals Rijk, Provincie, Waterschap en Gemeente
 • Aantoonbare (minimaal 2 jaar) ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken
 • Recente ervaring (uit de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar) met het inrichten en aansturen van Integraal Keten testmanagement binnen een groot project of programma
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met ketenintegratie-, E2E-, systeemintegratie- en penetratietesten
 • Aantoonbaar ervaring naast ketentestmanagement met release- en implementatiemanagement
 • Aantoonbaar ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen (zoals DigiD, en basisregistraties)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met testmanagement in een met SAFe (of Scaled Agile) werkende organisatie
 • Aantoonbaar gebruik gemaakt van methodieken zoals TMap, ISTQB/ISEB
 • Aangetoond in minimaal één opdracht kennis van de Omgevingswet

Functiewensen

 • Beschrijf uw ervaring als keten testmanager in grote, complexe en multidisciplinaire programma’s/projecten in een politiek bestuurlijke omgeving. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden)
 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het organiseren/begeleiden van integratie en penetratietesten binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx