Infra Monitoring Architect/Consultant

Functie:                                        Infra Monitoring Architect/Consultant
Startdatum:                                  01-09-2021
Aantal uur per week:                   32 uur per week 
Tarief:                                            € Marktconform
Periode:                                        t/m 4 maanden na startdatum, met optie tot verlenging 
Locatie:                                         Rotterdam 
Deadline:                                      10-08-2021 08:00 uur
ZZP:                                               Ja
Aanvraagnr:                                  20210804_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, Erasmus Universiteit Rotterdam, zoeken wij een Infra Monitoring Architect/Consultant voor 32 uur per week. Startdatum 01-09-2021. 

De (functionele) opzet en inrichting van de monitoring voldoet niet meer aan de wensen en eisen. De opzet en inrichting is niet in functionele termen beschreven en gedocumenteerd. Deze dient geactualiseerd te worden waarbij zoveel mogelijk zaken geautomatiseerd uitgerold worden. Tevens dient de oplossing geschikt gemaakt te worden voor de monitoring van SAAS en Cloud diensten (bij keten processen) zodat er een integrale monitoring oplossing ontstaat voor alle  EUR IT diensten.

De opdracht bestaat initieel uit fase 1:

 • Opstellen functioneel en technisch ontwerp

Bij succesvolle afronding kan in goed overleg een verlenging worden georganiseerd om fase 2 uit te voeren:

 • Inrichten en operationaliseren nieuwe monitoring

Je bent een expert op gebied van infrastructuur monitoring en gaat dit zelfstandig aanpakken. Je bent:

 • Uitgebreide kennis en ervaring met monitoring van infrastructuur
 • Ervaring met Linux
 • Ervaring heeft met het opstellen van technische ontwerpen
 • Zelfstarter, autonoom, zelfstandig: je kan met weinig aansturing aan de slag

De opdracht bestaat initieel alleen uit fase 1:

Fase 1 Opstellen functioneel en technisch ontwerp

Projectopdracht
Het bepalen en beschrijven van de nieuwe opzet en inrichting van de Nagios XI omgeving.

Op te leveren product
Een (functioneel en technisch) ontwerp voor de opzet en inrichting van een nieuwe Nagios XI omgeving voor Generic IT services. Dit ontwerp moet (minimaal) de volgende aspecten beschrijven:

 • IT componenten
  • Welke IT componenten (fysiek en virtueel) worden bewaakt
  • Welke componenten moeten 24*7 worden bewaakt en welke 5*8
 • Parameters
  • Welke generiek te bewaken parameters worden per (type) component onderscheiden
  • Welke additionele parameters moeten per (type) component bewaakt kunnen worden.
 • Alarmeringen
  • Welke typen alarmeringen worden onderscheiden (high/low)
  • Welke alarmeringswaarden worden per parameter ingesteld
  • Hoe wordt de alarmering van IT personeel in geval van storingen ingericht binnen en buiten kantoortijden
 • Overzichtsschermen
  • Welke disciplines hebben behoefte aan een beeldscherm waarop de actuele status van componenten wordt weergegeven
  • Welke informatie moet voor de desbetreffende discipline op het scherm worden getoond
 • Ketens
  • Welke ketens moeten worden onderscheiden

Werkwijze
De te volgen werkwijze is globaal als volgt:

 • Verkrijgen globaal beeld van de mogelijkheden van de Nagios XI software en de wijze waarop Nagios XI op dit moment binnen Generic IT Services is ingericht en wordt gebruikt (lezen documentatie, interviews met beheerders en gebruikers)
 • Inventarisatie en beschrijving van de huidige opzet en inrichting van de Nagios XI omgeving
 • Bepalen gewenste opzet en inrichting van de Nagios XI omgeving (interviews met beheerders en gebruikers, workshops)
 • Uitwerken gewenste opzet en inrichting op hoofdlijnen
 • Terugkoppeling uitwerking op hoofdlijnen aan beheerders en gebruikers (workshop)
 • Uitwerken gewenste opzet en inrichting in detail (opstellen functioneel ontwerp)
 • Presentatie functioneel ontwerp voor beheerders en gebruikers

Bij succesvolle afronding kan in goed overleg een verlenging worden georganiseerd om fase 2 uit te voeren.

Fase 2 Inrichten en operationaliseren nieuwe monitoring omgeving

Projectopdracht
Het inrichten en operationaliseren van de Nagios XI omgeving conform het opgestelde ontwerp en de overdracht naar beheer.

Op te leveren producten

 • Een nieuwe, operationele Nagios omgeving.
 • Decom van de “oude” nagios omgeving.
 • Beheerdocumentatie
 • Proces voor het doorvoeren van (functionele) wijzigingen in de nieuwe omgevingen 

Functiewensen

 • Kandidaat heeft HBO werk- en denkniveau
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar uitgebreide kennis en ervaring met monitoring van infrastructuur
 • De kandidaat heeft ervaring met Linux
 • Kandidaat heeft ervaring met het opstellen van technische ontwerpen
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx