Informatiespecialisten 2859217

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 07
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Consultant, Architect, Business & Informatie-analist
Functie Informatie Beveiligingsspecialisten 
Functietitel Informatiespecialisten 2859217
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 1-10-2021
Einddatum opdracht 1-4-2022
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           3-9-2021 09:30
Functiebeschrijving Functienaam:  Informatiespecialist

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) sterk voor. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van informatievoorziening voor Wob-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit vraagt sturing op levering op acute vraagstelling én sturing op het parallel vernieuwen van de informatiebewerking. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor het veiligstellen en beoordelen van met name berichtenverkeer zoeken we maximaal 4 medior medewerkers Veiligstellen en informatieverwerking.

Profiel
We zoeken medewerkers op het terrein van informatievoorziening met affiniteit op informatiehuishouding. Door het digitaal werken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen en is het reconstrueren van dossiers veelal een ict-intensieve taak. Om dit goed te organiseren zoeken we een medewerker met ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (zoals Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer). De medior adviseur is HBO-opgeleid in informatiehuishouding en ervaren in de toepassing van analytische software. En ook ervaren met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse. Dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacy[1]bescherming. Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid.

Competenties en vaardigheden;
– Relevante HBO-opleiding in informatievoorziening, informatiehuishouding. – Ervaren in vraagstukken op terrein van informatievoorziening. – Ervaren met toepassing van data-analyse software. – Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet. – Aantoonbare ervaring in het werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG. – Kennis van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS – Je hebt klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties. – Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx